pierwszy drugi trzeci

Brudzeński Park Krajobrazowy

Brudzeński Park Krajobrazowy


Na terenie Gminy znajduje się Brudzeński Park  Krajobrazowy, który stanowi jej największą atrakcję turystyczną. Utworzony został w 1988 roku i zajmuje powierzchnię 3 452 ha., otulina Parku wynosi 4 062 ha. Park zasięgiem obejmuje dolinę biegu  rzeki Skrwy Prawej na jej odcinku dolnym, powyżej ujścia do Wisły, wraz z przyległymi kompleksami leśnymi Brwilno, Brudzeń, Sikórz oraz w północnej części Parku polodowcową rynnę Karwosiecko-Cholewicką z jeziorami Józefowskimi.

 

Dominującym elementem rzeźby terenu jest głęboka, kręta dolina Skrwy, wcięta na kilkadziesiąt metrów w wysoczyznę. W niektórych miejscach kat nachylenia skarpy wynosi 16 stopni. Urozmaicona rzeźba terenu Parku jest osobliwością na nizinnym i równinnym Mazowszu. W przebiegu doliny Skrwy występują wielopoziomowe tarasy rzeczne oraz strome skarpy pocięte jarami i wąwozami. W dolinie i jej sąsiedztwie występują znaczne obszary łąk i lasów, występują także ciekawe formy rzeźby polodowcowej: rynny, wały ozowe i niewielkie jeziora. Największe z nich  znajduje się w miejscowości Józefowo i jest bardzo chętnie odwiedzane przez okolicznych mieszkańców.

 

Wśród zbiorowisk leśnych Parku dominujące gatunki drzew to: grab, dąb szypułkowy, lipa, klon, jawor, dalej sosna, świerk i buk. Do najrzadszych roślin runa leśnego należy: śnieżyczka przebiśnieg, wawrzynek wilczełyko, gwiazdnica wielokwiatowa. Zwierzęta leśne to dzik, sarna, lis, borsuk a w rzece: bóbr i wydra. Ptaki: bocian czarny, kormoran, czapla siwa, łabędź niemy, trzmielojad, zimorodek, remiz. W wodach Skrwy żyją leszcze, płotka, karp, szczupak, sandacz, sum, lin. Na terenie Parku i otuliny zarejestrowano około tysiąca gatunków zwierząt wodnych i lądowych. Wysoki stopień różnorodności biologicznej wskazuje na dobrą kondycję środowiska przyrodniczego.

 

Na terenie Gminy znajdują się dwa rezerwaty przyrody:  Rezerwat „Jary Brudzeńskie”, który chroni 150 letni drzewostan dębowy. Posiada on znaczne walory kulturowe gdyż na jego terenie znajduje się grodzisko wczesnośredniowieczne a także obelisk upamiętniający męczeńską walkę z hitlerowcami. Rezerwat „Sikórz”, który chroni 12 kilometrowy odcinek doliny meandrującej Skrwy. Obszar Parku gęsto jest usiany pomnikami przyrody. W Sikorzu znajduje się aleja złożona z 44 lip drobnolistnych o obwodzie 150-350 cm i wysokości ok. 20 m oraz 14 kasztanowców zwyczajnych. Sikórz stanowi stolicę tzw. Szwajcarii Mazowieckiej ze względu na przepiękną dolinę Skrwy Prawej. Śnieżyczka przebiśnieg jest symbol Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego. Na terenie Parku znajduje się 27 pomników przyrody.

 

Ważnym obiektem historycznym zlokalizowanym niedaleko Brudzenia Dużego jest grodzisko wczesnośredniowieczne znajdujące się w starym lesie mieszanym. Grodzisko należy do najwiekszych w tej części Mazowsza. Ciekawym elementem Parku są też młyny wodne na Skwie i Wierzbicy.

 

Wzdłuż Skrwy przebiega szlak turystyczny im. Bolesława Krzywoustego, który umożliwia pieszą wędrówkę po niedostępnych terenach parku. Zwłaszcza widoki z punktów widokowych zostawiają niezapomniane wrażenia. Inną bardzo popularną formą turystki są spływy kajakowe Skrwą, gdzie można naocznie przekonać się o naturalności i dzikości Skrwy a także zapoznać się fauną i florą.. Dla bardziej zaawansowanych polecamy żeglarstwo po Wiśle, w pobliżu stanicy wodnej w Murzynowie. Można z bliska przyjrzeć się ptasim wyspom na Wiśle, gdzie swoje siedliska ma wiele gatunków zagrożonych ptaków.