pierwszy drugi trzeci

Szanowni Państwo,

w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu zagrożenia

epidemicznego koronawirusem SARS-COVID 19 informuję, że począwszy od dnia 17 marca 2020 roku

do odwołania nastąpią ograniczenia w dostępie do Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym oraz do jednostek

podległych /GOPS, BOSS/.

Interesanci będą wpuszczani do budynku Urzędu Gminy pojedynczo, w związku z czym prosimy ograniczać

wizyty do spraw pilnych i wymagających osobistej obecności /wydawanie aktów zgonów, odpisów, dowodów

osobistych, wpisy lub zmiany do CEIDG itp./.

Wszystkie opłaty /podatki, opłaty skarbowe itp./ należy regulować drogą elektroniczną.

W pozostałych sprawach proszę o kontakt telefoniczny bądź mailowy:

Urząd Gminy:

24 – 260 40 81

24 – 260 40 13

e-mail: ug_brudzen@interia.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

            24 – 260 40 79

            e-mail: gopsbrudzen@poczta.onet.pl

Biuro Obsługi Szkół Samorządowych:

            24 – 260 42 81

            e-mail: bosszem@wp.pl

Andrzej Dwojnych

Wójt Gminy Brudzeń Duży

Mazowiecka Szwajcaria

to zielona kraina, na której terenie znajdują się jeziora, rzeki, doliny, parki, zabytkowe budowle i inne atrakcje.
więcej »
pokaż wszystkie »