pierwszy drugi trzeci

 

Brudzeń Duży, 02 listopada 2020 roku

Szanowni Państwo,

Z uwagi na trwający stan epidemii i rosnącą liczbę zachorowań na terenie całego kraju oraz mając na względzie troskę
o zdrowie obsługiwanych mieszkańców i pracowników Urzędu Gminy Brudzeń Duży jak również dbając o ciągłą obsługę Interesantów
przy możliwie pełnej obsadzie urzędniczej, wprowadza się następujące ograniczenia w obsłudze Interesantów Urzędu Gminy Brudzeń Duży:

1) Interesanci są obsługiwani wyłącznie w wydzielonej strefie obsługi tj. w biurze podawczym
budynku Urzędu Gminy (wejście do biura od frontu budynku Urzędu, drzwi po lewej stronie);

2) Interesanci Urzędu Stanu Cywilnego są obsługiwani wyłącznie w wydzielonej strefie obsługi tj. w biurze podawczym
budynku Urzędu Gminy (wejście do biura od frontu budynku Urzędu, drzwi po prawej stronie);

3) Interesanci obsługiwani są pojedynczo (w biurze może znajdować się wyłącznie jedna osoba);

4) Oprócz obowiązku zakrywania nosa i ust wprowadza się obowiązek korzystania ze środków dezynfekujących,
które znajdują się przy wejściu do biura podawczego;

6) Obowiązuje zakaz swobodnego wstępu Interesantów do pozostałych pomieszczeń Urzędu;

7) Kasa Urzędu Gminy Brudzeń Duży będzie czynna przy zachowaniu obowiązującego reżimu sanitarnego,
w biurze podawczym, niemniej jednak, zaleca się dokonywanie płatności w formie bezgotówkowej – przelewem bankowym
albo przekazem pocztowym na właściwy rachunek bankowy Urzędu Gminy.

 

Apeluję do wszystkich Interesantów o:

 

1) Ograniczenie kontaktu z pracownikami Urzędu przy korzystaniu z usług świadczonych przez Urząd i składanie wizyt
w siedzibie Urzędu jedynie w sprawach pilnych, wymagających osobistego stawiennictwa;

 

2) Wykorzystywanie alternatywnych form kontaktu z pracownikami Urzędu, a mianowicie kontaktu telefonicznego i korespondencyjnego
tj. poczty tradycyjnej oraz stosowanie poczty elektronicznej Urzędu oraz systemu ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej


Mazowiecka Szwajcaria

to zielona kraina, na której terenie znajdują się jeziora, rzeki, doliny, parki, zabytkowe budowle i inne atrakcje.
atrakcje gminy »
wszystkie aktualności »