pierwszy drugi trzeci

Ciekawe miejsca

      Gmina Brudzeń Duży może pochwalić się pięknymi zabytkami. Oprócz licznych stanowisk archeologicznych na jej terenie znajduje się kilkanaście obiektów zabytkowych. Do najcenniejszych należy późnoromański kościółek pod wezwaniem św. Małgorzaty w Rokiciu,  jednej z najstarszych miejscowości Mazowsza Płockiego, położonej malowniczo na wysokim brzegu Wisły. Rokicie to gniazdo rodowe Rokickich herbu Lubicz.

 


Wzniesiony został na początku XIII w. w formie jednonawowej, murowanej bryły z prezbiterium o sklepieniu krzyżowym, stanowiącym element gotycki. Świątynia była wielokrotnie przebudowywana (1310, 1783, 1896 r.) ale bryła kościoła wciąż pozostaje zbliżona do pierwotnej. W środku kościoła ołtarz i wystrój barokowy (1720 r.), renesansowa płyta nagrobna Stanisława Myśliborskiego z 1569 r.  Organy z XIX w. wykonane przez D. Biernackiego. W księgach parafialnych można znaleźć zapisy małżeństw, zgonów i chrztów  prowadzone od 1758 r. co zdarza się nieczęsto. Kościół ten należy do najcenniejszych zabytków architektury Ziemi Płockiej. Według legendy kościół został wystawiony za pieniądze uzyskane ze sprzedaży dzikich koni, które schwytano w dużych niegdyś, kompleksach leśnych. Inna legenda mówi o tym, że ukryte tu zostały skarby zakonu Templariuszy, które zostały  przekazane przez ostatniego Wielkiego Mistrza Zakonu Jakuba de Molay na przechowanie. Jakub został spalony na stosie i skarbów nie odebrał.

 


Innym ciekawym zabytkiem jest kościół pod wezwaniem św. Józefa w Siecieniu wzmiankowany w 1442 jako drewniany; obecny kościół murowany powstał w latach 1584-1611 z fundacji Stanisława Siecińskiego, biskupa przemyskiego. Świątynia konsekrowana w 1619 roku. Jest to kościół gotycko-renesansowy, jednonawowy z dużą charakterystyczną wieżą. Wnętrze barokowe, ołtarz z XVIII w. z cennym obrazem Matki  Boskiej Siemieńskiej (XIV w.), namalowany temperą na desce przez nieznanego artystę. Kult obrazu datuje się na  początek XVIII w.  kiedy to złożono pierwsze wota. Wśród obrazów znajdujących się w kościele – portret fundatora z 1620 r. rzadko spotykany w mazowieckich świątyniach. Część wyposażenia trafiła ze zrujnowanego drewnianego kościoła. Restaurowany kolejno w latach 1725, 1779, 1840. Sama parafia erygowana została w II połowie XIV w. i początkowo obejmowała Siecień i Gorzechowo, a od 1632 r. także Lasotki i Radotki, od XVIII w. Cierszewo.

 


W Bądkowie znajduje się kościół pod wezwaniem św. Szczepana erygowany ok.1190 roku przez biskupa Wita z Chotela. W 1251 r. Bądkowo staje się własnością zakonu benedyktynów z Płocka. W XVI i XVII w. budowano tu  w tym miejscu drewniane kościoły. Obecna późnobarokowa  świątynia wzniesiona została w latach 1781-1790 z fundacji biskupa płockiego Michała Jerzego Poniatowskiego. Posiada piękny portal wejściowy z trzema herbami pochodzący z I połowy XVII w. Przeniesiony on został w XIX w. z płockiego kościoła benedyktynów.  Wystrój wnętrza  barokowy, ołtarz główny neogotycki (XIXw.), ołtarze boczne późnobarokowe(1790). Na uwagę zasługuje feretron z 1721 r. z dwoma obrazami. Na plebanii znajduje się 100-letnia kronika parafialna.                             

            W Sobowie na górce znajduje się kościół pod wezwaniem Bożego Ciała i św. Hieronima. Pierwszy kościół na początku XV wieku ufundował Piotr zwany Chłonkiem, miejscowy dziedzic dóbr Sobowo, Lenie, Kamienica i Michałkowo. Erekcja parafii w Sobowie miała miejsce w 1403 roku przez biskupa płockiego Jakuba z Korzkwi, znajomego Pawła Włodkowica z Brudzenia.

Kościół w Sikorzu pod wezwaniem św. Trójcy zbudowany został w stylu romańsko-gotyckim w latach 1911-1921. Poprzedziły go dwa kościoły drewniane: pierwszy z 1684 r. wybudowany przez wojewodę płockiego Jana Karnkowskiego na skarpie zwanej Sikora (spłonął po 13 latach) i drugi, fundacji kasztelana raciąskiego Gabriela Karnkowskiego, z 1767 r. ( dziś stoi tylko brama i część ogrodzenia cmentarnego).

 


 Obecna świątynia konsekrowana przez arcybiskupa Antoniego Nowowiejskiego (błogosławionego). W Sikorzu znajduje się tez kaplica cmentarna z połowy XIX w.

 

 

Oprócz kościołów w gminie znajdują się także inne zabytki, między innymi dworki szlacheckie. Jest tu ich jedenaście w Brudzeniu Dużym, Główinie, Karwosiekach Chlewicach, Myśliborzycach,  Winnicy, Sobowie, Rembielinie, Rokiciu, Uniejowie, Siecieniu, Sikorzu.

 Warte zobaczenia są: zespół parkowo-dworski w Brudzeniu Dużym z klasycystycznym dworem pochodzącym z przełomu XIX i XX w. Dworek zbudowany na planie prostokąta jest przykładem typowej wiejskiej rezydencji szlacheckiej. W otoczeniu dworu w połowie XIX w. założono park krajobrazowy.

Zespół parkowo-dworski w Siecieniu. W parku znajdują się ruiny dworu z XIX w. Sam park projektowany był przez Waleriana Kronenberga – autora około 300 projektów parków zrealizowanych w latach 1880-1905, najwybitniejszego polskiego planisty tego okresu. (zdj. obok)


 Zespół parkowo- dworski w Sikorzu. Majątek Sikórz był własnością hrabiego Stanisława Piwnickiego, który około 1850 r. zbudował tu dwór klasycystyczny. Park został założony po1930r.

Ciekawe dworki znajdują się ponadto w Winnicy, Sobowie, Myśliborzycach, Główinie, Rembielinie, Karwosiekach Noskowicach.


Turystów zaciek awią również pięknie położone młyny w miejscowościach: Radotki, Bądkowo Rochny, Janoszce, Turza Mała. Większość z nich znajduje się nad rzeką Skrwą malowniczo wkomponowane w jej dolinę. Na zdjęciu młyn w Radotkach.