pierwszy drugi trzeci

Muzeum w Murzynowie

 

Muzeum imienia Stanisława Murzynowskiego w Murzynowie zostało ponownie otwarte 20 października .

 

Muzeum, znajdujące się w drewnianej, krytej strzechą chacie, to unikatowy w skali kraju projekt, pokazujący w mikroskali kulturę chłopską w nadwiślańskiej miejscowości. Pomysłodawcą jego powstania był wybitny etnolog profesor Jacek Olędzki. Prezentowane tu przedmioty to między innymi dary okolicznych mieszkańców przekazane profesorowi. Muzeum, w nieco innej formie, działało w tym miejscu w latach 1978-2009.

 

Reaktywacja działalności była możliwa dzięki współpracy Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym z Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Podczas otwarcia obiektu zaproszeni goście mówili o genezie powstania muzeum, współpracy profesora Olędzkiego z mieszkańcami Murzynowa i obecnej, nowej formie prezentacji zebranej tu ekspozycji. Głos zabierali miedzy innymi wójt Andrzej Dwojnych, dziekan Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych profesor Maciej Jędrusik, wieloletni kierownik Mazowieckiego Ośrodka Geograficznego Uniwersytetu Warszawskiego w Murzynowie doktor Witold Lenart.

 a także Małgorzata Purcelewska dyrektor szkoły w Sikorzu i Wiesław Caban, którzy opowiadali o swojej pracy z profesorem Olędzkim. Szczegółowych informacji na temat ekspozycji udzielał jej autor, etnograf Wojciech Marchlewski.

 

Osoby zainteresowane działalnością muzeum zachęcamy do przeczytania ulotki.

 

Relacja z otwarcia muzeum w Teleexpresie

Relacja z otwarcia muzeum w Kurierze Mazowieckim