pierwszy drugi trzeci

Emisja


Apel do mieszkańców gminy Brudzeń Duży

W okresie jesienno-zimowym, który jest sezonem grzewczym, każdy z nas odczuwa pogarszającą się, jakość powietrza, którym oddychamy.

W znacznej mierze odpowiada za to tzw. niska emisyjność, czyli emisja pochodząca ze spalania paliw stałych w piecach, kominkach i kotłach. Niskie kominy domostw lub małych lokalnych kotłowni, uniemożliwiają wyniesienie zanieczyszczeń na duże odległości i ich rozproszenie przez wiatr, co powoduje odczuwalny efekt lokalny w postaci wzrostu ilości substancji zanieczyszczających powietrze atmosferyczne.

Dym ze spalanych śmieci, szczególnie odpadów w postaci: plastikowych pojemników i butelek, foliowych toreb, zużytych opon i odpadów gumowych, przedmiotów z tworzyw sztucznych, drewna lakierowanego, malowanego i impregnowanego, opakowań po środkach chemicznych, po środkach ochrony roślin, farbach i lakierach jest nie tylko nieprzyjemny, ale przede wszystkim bardzo toksyczny. Oprócz tego dochodzi do osadzania się w przewodach kominowych tzw. sadzy mokrej, którą bardzo trudno usunąć, a jej nadmiar może spowodować zapalenie się przewodu kominowego i przyczynić do pożaru domu. Popękany komin jest później przyczyną zaczadzenia.

Każdy powinien być świadomy, że:

odpady w warunkach domowych spalane są w niskich temperaturach, kominy nie posiadają filtrów, a to powoduje, że do atmosfery dostają się silnie trujące substancje. Są to m.in. tlenek i dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, metale ciężkie, chlorowodór i cyjanowodór.

Ich wpływ na zdrowie może objawić się dopiero po kilkunastu latach np. w postaci chorób nowotworowych, głównie nowotworów płuc i wątroby. Substancje te powodują także zaburzenia układu odpornościowego, zaburzenia neurologiczne, hormonalne, choroby serca, choroby szpiku kostnego.

Toksyny, które powstają w trakcie spalania tych odpadów zostają w naszym otoczeniu, a konsekwencje przebywania w zanieczyszczonym środowisku ponosimy my i najbliższe nam osoby – nasze dzieci, wnuki, rodzice, sąsiedzi i znajomi. Rozważmy, zatem w swoim sumieniu, czy w imię niewielkich oszczędności warto narażać zdrowie swoje i swoich bliskich.

Nieprzestrzeganie zakazu spalania odpadów w instalacjach grzewczych lub na wolnym powietrzu, zgodnie z art.191 Ustawy o odpadach, podlega karze aresztu lub grzywny.

DRODZY MIESZKAŃCY!

Bądźmy odpowiedzialni zwłaszcza, gdy chodzi o zdrowie i życie!

Dbajmy o środowisko, nasze zdrowie i zdrowie naszych dzieci! NIE PALMY ŚMIECI !!! 

 

Pamiętaj: Masz stary, kopcący piec?

Musisz go wymienić do końca 2023 roku.

https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/