Ciekawi ludzie – Urząd Gminy Brudzeń Duży
Urząd Gminy Brudzeń Duży
ul. Toruńska 2
09-414 Brudzeń Duży
Tel. 24/360 47 20
Fax. 24/360 47 21
sekretariat@brudzen.pl

Copyright 2012 - 2022 Gmina Brudzeń


Ciekawi ludzie

Najwybitniejszą historyczną postacią związaną z naszą gminą jest Paweł Włodkowic herbu Dołęga, który urodził się w Brudzeniu ok.1373 roku. Studiował na uniwersytetach w Pradze i Padwie. Był kanonikiem płockim, prawnikiem, pisarzem, dyplomatą, rektorem Akademii Krakowskiej, posłem króla polskiego na sobór w Konstancji. Był również wybitnym humanistą – człowiekiem, który zmienił sposób patrzenia na świat ówczesnej Europy. Można powiedzieć, że był prekursorem ONZ-owskich sił rozjemczych, wyznaczając granice konieczności użycia sił zbrojnych w konfliktach międzynarodowych, które są respektowane do dziś. Zdobył sławę i uznanie, powierzono mu prestiżową funkcję rozjemcy w sporze polsko-krzyżackim. Podczas soboru w Konstancji, mimo wyjątkowo trudnej sytuacji wynikającej z oskarżenia go przez Krzyżaków o herezje i groźby klątwy ze strony papieża Marcina V, udało mu się obronić racje swoje i Polski. Jego traktaty poważnie osłabiły wpływy Krzyżaków w Europie, wzmacniając pozycję Polski.


Z miejscowością Murzynowo związany jest Stanisław Murzynowski (znany też jako Stanisław Suszycki) herbu Ogończyk (ok.1526-ok.1553), pisarz reformacyjny, który jest autorem pierwszego drukowanego przekładu Nowego Testamentu na język polski. Jego ojciec, Jan Murzynowski był właścicielem wsi Murzynowo a także między innymi wsi Żerniki, Gorzechowo, Cząstki i Myśliborzyce. Studiował w Królewcu, Wittenberdze i we Włoszech. Prowadził badania nad ortografią polską – stworzył jako pierwszy jej jednolity system. Zasady używania języka polskiego opracowane przez niego zostały, z niewielkimi zmianami, przyjęte przez późniejszych wydawców w XVI wieku.

W Lasotkach urodził się Michał Lasocki herbu Dołęga, spokrewniony z Pawłem Włodkowicem, sekretarz Władysława Jagiełły, doktor prawa, poseł króla do Rzymu w sprawie sporu z Zygmuntem Luksemburczykiem. Żył w latach 1380–1450. Dzięki inteligencji, rozsądkowi i uznaniu miał duży wpływ na politykę w ówczesnej Europie. Bronił praw Polski przed roszczeniami zakonu krzyżackiego, wspierał pomysł wyprawy przeciw Turcji. Król Władysław Warneńczyk zgłosił jego kandydaturę na biskupa poznańskiego, lecz papież nie wyraził zgody na jego nominację. Mikołaj Lasocki nie przyjął natomiast arcybiskupstwa Ostrzyhomia. W latach 1440-1444 towarzyszył on Władysławowi Warneńczykowi na Węgrzech.

Inną ważna osobą związaną z Gminą Brudzeń był Gustaw Zieliński herbu Jelita urodzony w 1809 roku – poeta, powstaniec listopadowy, który zgromadził 25 000 cennych tomów, które jego syn Józef przeznaczył dla biblioteki i tym samym dał początek Bibliotece im. Zielińskich w Płocku. Mieszkał i tworzył w Siecieniu.

Z osób współczesnych najbardziej znaną postacią związaną z terenem gminy jest Lech Wałęsa, który urodził się w 1943 roku w Popowie. Pierwszy przewodniczący „Solidarności”, laureat Pokojowej Nagrody Nobla i prezydent Polski w latach 1990 – 95.

Warto wspomnieć też o innych wybitnych osobach mających związek z terenami naszej gminy. Z Siecienia pochodził Jakub z Siecienia herbu Rogala zwany „Trąbą” protoplasta słynnego pisarza okresu oświecenia biskupa Ignacego Krasickiego. Syn Jakuba, Jakub Sieciński z Siecienia ożenił się na początku XVI wieku z Barbarą Orzechowską właścicielką Krasiczyna nas Sanem. Od tej pory wszyscy potomkowie Jakuba i Barbary, obok pieczęci herbu Rogala, używali nazwiska Krasicki.

W Sikorzu w klasycystycznym dworku należącym do rodziny Piwnickich w okresie XX-lecia międzywojennego często gościli wybitni artyści, między innymi Ludwik Hieronim MorstinTadeusz Dołęga MostowiczAntoni SłonimskiJulian Tuwim (napisał tu słynny „Bal w operze”). W plenerach Sikorza nakręcono przedwojenny film  „Znachor” według powieści Dołęgi Mostowicza.

Kontakt, RODO, Deklaracja dostępności, Cyberbezpieczeństwo (stopka w budowie)
BRUDZEN.PL     GMINA BRUDZEŃ DUŻY
      WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Skip to content