Spotkanie w Zarządzie dróg Powiatowych w sprawie budowy drogi S10 – Urząd Gminy Brudzeń Duży
Urząd Gminy Brudzeń Duży
ul. Toruńska 2
09-414 Brudzeń Duży
Tel. 24/360 47 20
Fax. 24/360 47 21
sekretariat@brudzen.pl

Copyright 2012 - 2022 Gmina Brudzeń


Spotkanie w Zarządzie dróg Powiatowych w sprawie budowy drogi S10

zwężająca się droga asfaltowa ku zachodzącemu słońcu

W dniu dzisiejszym, na wniosek Starosty Płockiego i Samorządowców w budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku odbyło się spotkanie zorganizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Spotkanie informacyjne w szczególności skierowane było do przedstawicieli lokalnych samorządów, instytucji odpowiedzialnych za zagospodarowanie terenu oraz mieszkańców obszaru objętego inwestycją budowy drogi ekspresowej S10.

Na spotkaniu przedstawiciele GDDKiA o/Bydgoszcz oraz Biura Projektowego Databout Sp. z o.o. omawiali warianty przebiegu drogi ekspresowej S10/S50 oraz drogi krajowej nr 60 w związku z zadaniem: „Budowa drogi ekspresowej S10 na odc. od granicy województwa do DK50 i S50 na odc. od DK50 do S7”.

Uczestnicy mieli możliwość zgłoszenia uwag oraz podjęcia dyskusji na temat zaproponowanych rozwiązań. Uczestnikami spotkania reprezentującymi Gminę Brudzeń Duży był Michał Twardy – Wójt Gminy Brudzeń Duży, Joanna Konopińska-Kowalska – Skarbnik Gminy Brudzeń Duży, Agnieszka Chalińska oraz Dawid Szafrański – Radny Gminy Brudzeń Duży. Efektem przeprowadzonego spotkania będzie analiza opinii zgłoszonych przez jego uczestników oraz uwzględnienie racjonalnych i możliwych do realizacji postulatów lokalnej społeczności.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie ankiet, które będą ważną częścią analizy i wyboru ostatecznego wariantu drogi.

Wszelkie informacje na temat przedmiotowego przedsięwzięcia oraz planowanych spotkań informacyjnych będą dostępne na ww. stronie internetowej.

Ankiety dotyczące trasy drogi S10 należy dostarczyć do Urzędu Gminy Brudzeń Duży do dnia 26 czerwca br.

Link do ankiety:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content