Muzeum w Murzynowie – Urząd Gminy Brudzeń Duży
Urząd Gminy Brudzeń Duży
ul. Toruńska 2
09-414 Brudzeń Duży
Tel. 24/360 47 20
Fax. 24/360 47 21
sekretariat@brudzen.pl

Copyright 2012 - 2022 Gmina Brudzeń


Muzeum w Murzynowie

Muzeum, znajdujące się w drewnianej, krytej strzechą chacie, to unikatowy w skali kraju projekt, pokazujący w mikroskali kulturę chłopską w nadwiślańskiej miejscowości. Pomysłodawcą jego powstania był wybitny etnolog profesor Jacek Olędzki. Prezentowane tu przedmioty to między innymi dary okolicznych mieszkańców przekazane profesorowi. Muzeum otwarto ponownie w 2016 roku, w nieco innej formie, działało w tym miejscu w latach 1978-2009.

Osoby zainteresowane działalnością muzeum zachęcamy do przeczytania ulotki.

Relacja z otwarcia muzeum w Teleexpresie

Relacja z otwarcia muzeum w Kurierze Mazowieckim (materiał od 8 minuty 20 sekundy)

Otwarcia muzeum w roku 2016

Reaktywacja działalności była możliwa dzięki współpracy Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym z Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Podczas otwarcia obiektu zaproszeni goście mówili o genezie powstania muzeum, współpracy profesora Olędzkiego z mieszkańcami Murzynowa i obecnej, nowej formie prezentacji zebranej tu ekspozycji. Głos zabierali miedzy innymi wójt Andrzej Dwojnych, dziekan Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych profesor Maciej Jędrusik, wieloletni kierownik Mazowieckiego Ośrodka Geograficznego Uniwersytetu Warszawskiego w Murzynowie doktor Witold Lenart a także Małgorzata Purcelewska dyrektor szkoły w Sikorzu i Wiesław Caban, którzy opowiadali o swojej pracy z profesorem Olędzkim. Szczegółowych informacji na temat ekspozycji udzielał jej autor, etnograf Wojciech Marchlewski.

Kontakt, RODO, Deklaracja dostępności, Cyberbezpieczeństwo (stopka w budowie)
BRUDZEN.PL     GMINA BRUDZEŃ DUŻY
      WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Skip to content