pierwszy drugi trzeci

Wybory Samorządowe 2014

Wyniki głosowania dostępne również na stronie PKW:
http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/wyniki/powiaty/view/1419


Obwodowe protokoły do Rady Województwa w wyborach SMD 2014


Obwodowe protokoły do Rady Powiatu w wyborach SMD 2014


Protokół wyników wyborów Rady Gminy Brudzeń Duży


Protokół wyników głosowania i wyników wyborów na Wójta Gminy Brudzeń Duży


 Uchwała Nr 7/14 w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej


Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Brudzeń Duży


Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Brudzeń Duży


 

Uchwała Nr 6/14 w sprawie nadania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Brudzeń Duży

 

Uchwała Nr 5/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Brudzeniu Dużym z dnia 20 października 2014

 

 Załącznik

 

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Brudzeń Duży

 

LOSOWANIE NUMERÓW LIST KANDYDATÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH W WYBORACH DO RADY GMINY W BRUDZENIU DUŻYM

 

Gminna Komisja Wyborcza w Brudzeniu Dużym

 

na podstawie rejestracji list kandydatów w wyborach do Rady Gminy w Brudzeniu Dużym przyzna zarejestrowanym w wyborach do rady gminy listom kandydatów komitetów niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 § 3 Kodeksu wyborczego, numery list kandydatów.

 

Losowanie numerów odbędzie się w dniu 23 października 2014 r.
godz. 13.00, pok. 10 Urzędu Gminy Brudzeń Duży
– siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Brudzeniu Dużym

 


Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Brudzeniu Dużym
Teresa Dądalska


Informacja o losowaniu składu Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014.
Wójt Gminy Brudzeń Duży na podstawie Art 182 paragraf 7 kodeksu wyborczego informuje że w dniu 20 października 2014 o godzinie 16:30 w Urzędzie Gminy Brudzeń Duży sala nr 10 odbędzie się losowanie składów Obwodowych Komisji Wyborczych

 

ZARZĄDZENIE Nr 339a/14 w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, która z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.


OBWIESZCZENIE o numerach i granicach obwodów glosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych jak również lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych  zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.


 Zarządzenie Nr 338/14 w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych do głosowania korespondencyjnego w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

 O B W I E S Z C Z E N I E- w sprawie wyznaczenia miejsc na umieszczanie plakatów wyborczych.


GMINNA KOMISJA WYBORCZA w BRUDZENIU DUŻYM

 

GODZINY URZĘDOWANIA:

 

poniedziałek – piątek       1000 – 1500

 

oraz

 

dnia 07.10.2014 r.            1000 – 2400

 

dnia 17.10.2014 r.            1000 – 2400


Uchwała Nr1 Gminnej Komisji Wyborczej w Brudzeniu Dużym

Uchwała Nr2 Gminnej Komisji Wyborczej w Brudzeniu Dużym

Uchwała Nr3 Gminnej Komisji Wyborczej w Brudzeniu Dużym

Uchwała Nr4 Gminnej Komisji Wyborczej w Brudzeniu Dużym


Postanowienie Nr 229/2014 KW w Płocku w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych.


Zarządzenie 330/14 w sprawie ustanowienia urzędnika wyborczego oraz powołania zespołu do spraw przeprowadzenia wyborów samorządowych 2014r. na terenie Gminy Brudzeń Duży.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRUDZEŃ DUŻY z dnia 3 września 2014r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych , ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w  każdym okręgu oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Gminy  zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.
 

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.   (INFORMACJA ZAWIERA NA KOŃCU POMOCNICZE WZORY DOKUMENTÓW)

 

Edytor dokumentów dotyczących zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego

 

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. (INFORMACJA ZAWIERA NA KOŃCU POMOCNICZE WZORY DOKUMENTÓW)

 

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach niebędących miastami na prawach powiatu, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.  (INFORMACJA ZAWIERA NA KOŃCU POMOCNICZE WZORY DOKUMENTÓW)

 

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.  (INFORMACJA ZAWIERA NA KOŃCU POMOCNICZE WZORY DOKUMENTÓW)

 

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do sejmików województw, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. (INFORMACJA ZAWIERA NA KOŃCU POMOCNICZE WZORY DOKUMENTÓW)

 

Ustawowe terminy czynności wyborczych

 

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 lipca 2014 r. o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województworaz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do organów samorządu terytorialnego

 

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

 

Serwis informacyjny dla wyborców dotyczący udziału w głosowaniu Kalendarz wybranych czynności wyborczych związanych z udziałem w głosowaniu

 

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (wraz z przepisami wprowadzającymi tę ustawę)

 

UCHWAŁA NR XXI/142/12 RADY GMINY BRUDZEŃ DUŻY z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie okręgów wyborczych

UCHWAŁA NR XLII/283/14 RADY GMINY BRUDZEŃ DUŻY z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Brudzeń Duży Nr XXI/142/12 z dnia 28 sierpnia 2012r. W sprawie okręgów wyborczych


Komunikat Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie miejsca i terminów przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych na obszarze działania Komisarza Wyborczego w Płocku w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.


Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.