pierwszy drugi trzeci

Wybory Parlamentarne 2015

Informacje Państwowej Komisji Wyborczej

 

Frekwencja na wyborach w gminie Brudzeń Duży

 

Wyniki Wyborów: wygenerowany protokół/skanowany protokół sejm / senat

OKW Nr1 / OKW Nr1 

OKW Nr2 / OKW Nr2 

OKW Nr3 / OKW Nr3 

OKW Nr4 / OKW Nr4 

OKW Nr5 / OKW Nr5 

OKW Nr6 / OKW Nr6 

OKW Nr7 / OKW Nr7 

OKW Nr8 / OKW Nr8 

OKW Nr9 / OKW Nr9 

 

Numer obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1

Remiza Ochotniczej  Straży Pożarnej  w Turzy Małej

tel. : 733 054 457

2

Gimnazjum

w Brudzeniu Dużym

tel. : 024 260 40 89

3

Gimnazjum w Brudzeniu Dużym

tel: 024 260 40 89

4

Szkoła Podstawowa w Sikorzu

tel:024 261 28 26

5

Szkoła Podstawowa w Sikorzu

tel;024 261 28 26

6

Szkoła Podstawowa w Siecieniu

tel:024 261 26 26

7

Szkoła Podstawowa w Siecieniu

tel:024 261 26 26

8

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobowie.

Tel:739 088 711

9

Budynek po byłej Szkole Podstawowej w Myśliborzycach

tel. 537388470

 

Informacje dla OKW i wyborców dotycząca otwierania lokali wyborczych

 

Technika głosowania

Sejm

Senat

 

 Kalendarz Wyborczy

 

Wniosek o dopisanie Wyborcy do spisu wyborców

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

Akty pełnomocnictwa

 

Upoważnienie do odebrania zaświadczenia o prawie do głosowania

Wniosek o wydanie zaświadczenia 2015

 

Deklaracja niezbędna do wpisu wyborcy do rejestru

Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru

 

 Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Termin i technika głosowania
https://youtu.be/TX03DuUkFto

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie korespondencyjne
https://youtu.be/Ko3VCbZH0vE

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie korespondencyjne (wersja animowana)

https://youtu.be/8Hjh3pNzBC0

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Uprawnieni
https://youtu.be/yTv5sjk3gZY

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Niepełnosprawni
https://youtu.be/aVAf9K3QTC0

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Niepełnosprawni (wersja animowana)

https://youtu.be/IFL6JFx1gD8

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie za granicą
https://youtu.be/3X0vlqd4l18

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie za granicą (wersja animowana)

https://youtu.be/q-O50REiElM

 

Poradnik dla OKW

Szkolenie dla OKW

 

 

Zarządzenie 53/15
w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Sikorzu w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

 

Zarządzenie 52/15
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

 

Zarządzenie Nr 50/15 Wójta Gminy Brudzeń Duży
w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, która z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej I do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.