pierwszy drugi trzeci

Wybory EP 2019

 

Wyniki Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019

 

Uchwała 8/2019 
OKW w Warszawie II
w sprawie zasad przechowywania oraz dostarczenia komisjom obwodowym kart do głosowania

 

Postanowienie 222/2019 Komisarza Wyborczego w Płocku I


 Obwieszczenie OKW o zarajestrowanych listach
kandydatów do Parlamentu Europejskiego

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego Nr 199/2019


Postanowienie Komisarza Wyborczego Nr 160/2019


Obwieszczenie
Wójta Gminy Brudzeń Duży
z dnia 24 kwietnia 2019 roku
o granicach obwodów do głosowania


INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Płocku I
z dnia 26 kwietnia 2019 r.
o losowaniach na członków komisji obwodowych


 Informacja
Komisarza Wyborczego
w Płocku I
z dnia 16 kwietnia 2019r.


UCHWAŁANR19/2019PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJz dnia7 marca2019 r.w sprawie wzoruinformacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania orazwarunkach ważności głosu, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborcówniepełnosprawnych lub przez pełnomocnika(informacji o wyborach)w wyborach doParlamentu Europejskiegozarządzonych nadzień 26 maja 2019r.


Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych zagranicą i na polskich statkach morskich, w wyborach doParlamentu Europejskiegozarządzonychna dzień 26maja 2019r.

 

InformacjaPaństwowej Komisji Wyborczejo warunkach udziału obywateli Unii Europejskiejniebędących obywatelami polskimiw wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiejzarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.


Informacja O UPŁYWIE TERMINÓWZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMIWYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCHw wyborach do Parlamentu Europejskiegozarządzonychna dzień26 maja 2019r.

 

Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

 

 Uchwała nr 10/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a w wyborach do Parlamentu Europejskiego dla obwodów głosowania utworzonych w kraju

 

 Uchwała nr 8/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach do Parlamentu Europejskiego


Zgłaszanie kandydatów na członków Obwodowych Komisji WYborczych

Druk zgłoszenia

 

 

 

POSTANOWIENIE NR 118/2019KOMISARZA WYBORCZEGO W PŁOCKU Iz dnia 15 kwietnia 2019 r.w sprawie podziału Gminy BrudzeńDuży na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 

 POSTANOWIENIE NR 131/2019KOMISARZA WYBORCZEGO W PŁOCKU Iz dnia 15 kwietnia 2019 r.w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie BrudzeńDużyw wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

 

 ZARZĄDZENIE NR 33/19
Wójta Gminy Brudzeń Duży
z dnia 24-04-2019 r.
w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Brudzeń Duży
z dnia 12 marca 2019

 

 OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 27 lutego 2019 r.
o wyborach do PE