pierwszy drugi trzeci

Władze Gminy

Wójt:

Andrzej Dwojnych
(024) 360 47 20

 

Zastępca Wójta :

Maria Agnieszka Maraszek
(24) 360 47 36

 

Skarbnik:

Teresa Dądalska
(24) 360 47 27