pierwszy drugi trzeci

Rada gminy

Skład Rady Gminy w Brudzeniu Dużym

 

W górnym rzędzie od lewej:Sławomir Karpiński, Tadeusz Borowicki, Lech Rutkowski, Jerzy Tomaszewski - Wiceprzewodniczący Rady, Ryszard Skonieczny, Jacek Paprocki, Rafał Nowak – Przewodniczący Rady, Marian Głuchowski, Krzysztof Dąbrowski, 

W dolnym rzędzie od lewej:Walentyna Kowalska, Hanna Skierkowska, Anna Pawlikowska,  Andrzej Dwojnych – Wójt Gminy, Zuzanna Karasiewicz, Agnieszka Olczyk – Twardy, Joanna Brudzyńska,