pierwszy drugi trzeci

Sejm/Senat 2011

WYNIKI WYBORÓW
OKW Nr 1
OKW Nr 3
OKW Nr 4
OKW Nr 5
Zbiorcze wyniki wyborów mozna odczytać na stronie: Tutaj
 
 
 
 

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brudzeń Duży

 z dnia 19 sierpnia 2011r.

 

          Na podstawie art.16 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.-Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz.112,z późn. zm.),w związku z uchwałą Rady Gminy w Brudzeniu Dużym Nr216/XXIII/01 z dnia 24 lipca 2001r..w sprawie utworzenia obwodów głosowania ,ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib okw. podaję do publicznej wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania , wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych do głosowania korespondencyjnego oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, w których zostanie przeprowadzone głosowanie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej :

 

Numer obwodu głosowania

 Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

 1

 

CEGIELNIA, BĄDKOWO - RUMUNKI, IZABELIN, KŁOBUKOWO - PATRZE, TURZA MAŁA , TURZA WIELKA , WINNICA , WINCENTOWO, ZDZIEMBÓRZ .

Budynek po  Szkole Podstawowej w Turzy Małej
tel. : 024 260 40 15

2

BĄDKOWO JEZIORNE, BĄDKOWO KOŚCIELNE , BĄDKOWO-PODLASIE , BĄDKOWO- ROCHNY , BRUDZEŃ DUŻY , BRUDZEŃ MAŁY, JANOSZYCE, KRZYŻANOWO , ŁUKOSZYNO  BORKI .

Gimnazjum w Brudzeniu Dużym
tel. :024 260 40 89

„Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych „

 3

KARWOSIEKI - CHOLEWICE , KARWOSIEKI- NOSKOWICE , NOWE KARWOSIEKI, PARZEŃ,  PARZEŃ - JANÓWEK, SIKÓRZ , SUCHODÓŁ.

Szkoła Podstawowa w Sikorzu
tel. :024 261 28 26

4

MYŚLIBORZYCE , UNIEJEWO, ROKICIE, WIĘCŁAWICE .

Szkoła Podstawowa w Myśliborzycach
tel. :024 260 96 30

5

BISKUPICE, CIERSZEWO, GORZECHOWO, LASOTKI, MURZYNOWO, RADOTKI, ROBERTOWO, SIECIEŃ, SIECIEŃ- RUMUNKI , ŻERNIKI.

Szkoła Podstawowa w Siecieniu
tel. :024 261 26 26

„Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych”

 6

 GŁÓWINA, REMBIELIN, SOBOWO, STRUPCZEWO DUŻE.

Budynek po Szkole Podstawowej   w Główinie
tel. :024 260 41 45

 

Głosowanie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się w dniu 9 października 2011 r. w godz. 700 - 2100

 

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 214, poz.1407z późn.zm.)może głosować korespondencyjnie.

 

Dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie gminy Brudzeń Duży wyznaczam Obwodową Komisję Wyborczą Nr 2 w Brudzeniu Dużym.

                                                                                          

                                                                                                WÓJT GMINY BRUDZEŃ DUŻY

                                                                                                                                       Andrzej Dwojnych