pierwszy drugi trzeci

Rejestr Instytucji Kultury

Urząd Gminy Brudzeń Duży

ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży, powiat płocki, woj. Mazowieckie

tel./fax. (24) 260 40 81, e-mail: sekretariat@brudzen.pl , www.brudzen.pl

 

 

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

GMINY BRUDZEŃ DUŻY

 

 

REJESTR INSTYTUCJI GMINY BRUDZEŃ DUŻY

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Numer wpisu do rejestru

Data wpisu, daty kolejnych wpisów

Pełna nazwa instytucji

Skrócona nazwa instytucji kultury

Siedziba i adres instytucji kultury

Oznaczenie organizatora instytucji kultury

Oznaczenie podmiotu,    z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury

Akt o utworzeniu instytucji kultury

Akt o nadaniu statutu instytucji kultury

1

26.04.2004

Samorządowa Instytucja Kultury pn.’’Gminna Biblioteka Publiczna w Brudzeniu Dużym’’

 

Siedziba:

Budynek

Urzędu Gminy w Brudzeniu  Dużym

Adres:

Brudzeń Duży1

09-414 Brudzeń Duży

Rada Gminy w  BrudzeniuDużym

 

Gminna Biblioteka Publiczna zwana dalej

„Biblioteką” została utworzona na mocy Uchwały Nr XV/93/04 r. Rady Gminy w   Brudzeniu  Dużym

z dnia 26 kwietnia 2004 r.

Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Brudzeniu Dużym stanowiący załącznik Nr 1  do uchwały

Nr XV/93/04r.

Rady Gminy w Brudzeniu Dużym

 

25.04.2016r.

 

 

Budynek Gimnazjum im. Pawła Włodkowica,

Ul. Szkolna 15, 09-414 Brudzeń Duży