pierwszy drugi trzeci

Przewodniczący Rady

Przewodniczący Rady Gminy – Rafał Nowak

Wiceprzewodniczący - Jerzy Tomaszewski

Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy

w każdy poniedziałek od godz. 15:00 do 17:00