pierwszy drugi trzeci

Oświata

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sikorzu

Sikórz 85

09-411 Biała

Tel: (024) 261 28 26

Dyrektor: Małgorzata Purcelewska

Więcej

 

Szkoła Podstawowa Siecieniu

Siecień 84

09-411 Biała

Tel: (024) 261 26 26

Dyrektor: Maciej Błaszczyk

Więcej

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brudzeniu Dużym

 

09-414 Brudzeń

Tel: (024) 260 40 27

Dyrektor: Agnieszka Czajkowska

Więcej