pierwszy drugi trzeci

informacje urzędowe

 

 


 

 


Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2023 r.


 

 Odpowiedź

 Petycja w sprawie reparacji


 Odpowiedź

Petycja w sprawie zabezpieczenia środków


Odpowiedź

Petycja w sprawie analizy


Odpowiedź na petycję

 Petycja w sprawie CPK


 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2022 r

 


 

 Odpowiedź na petycję

Petycja o udzielenie informacji dot. zakupu urządzeń do dekontaminacji

 


 

Petycja w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy

Odpowiedź na petycję

Załącznik

 


 

Petycja w sprawie budowy pomostu i altany w m. Kłobukowo Patrze

Petycja 1

Petycja 2

Odpowiedź na petycję 1 i 2

Uzupełnienie Petycji

Odpowiedź na petycję 1 i 2

 


 

 Odpowiedź na petycję

Petycja w sprawie budowy mostu w Cierszewie

 


 

 Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021 r

 


 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 r. 

Odpowiedź Nr 2

 Odpowiedź na petycję w sprawie Uchwały Rady Gminy

 Petycja w sprawie Uchwały Rady Gminy

 


 

Odpowiedź na petycję w sprawie płynów do dezynfekcji

Petycja w sprawie płynów do dezynfekcji


 

 Odpowiedź na petycję w sprawie linii 102

 

 Petycja w sprawie linii 102

 


 

 Odpowiedź na petycję w sprawie linii 103

 

 Petycja w sprawie linii 103

 

 

 Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 r.

 

 Odpowiedź na petycję dot. płatności bezgotówkowych.

 Petycja w sprawie płatności bezgotówkowych.

 

 Odpowiedź na petycję dot. zmiany przepisów prawa miejscowego

 Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.

 

Odpowiedź na petycję

 Zbiorowa Petycja Protestacyjna mieszkańców wsi Strupczewo Duże, Bądkowo Kościelne, Bądkowo Jeziorne, Brudzeń Mały.

 

 Odpowiedź na petycję w sprawie budowy mostu w Cierszewie

 Petycja w sprawie budowy mostu w Cierszewie

 

 Odpowiedź na petycję mieszkańców Siecienia Dot. PSZOK

 Petycja mieszkańców Siecienia dotycząca Punktu Selektywne Zbiórki Odpadów