pierwszy drugi trzeci

Informacje GPK

 

 

 

Informacja

 
 

Dot.: odczytów wodomierzy głównych na terenie Gminy Brudzeń Duży

 

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju wywołaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i odnotowanym w ostatnim okresie znaczącym wzrostem zachorowań – w trosce o Państwa bezpieczeństwo Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Brudzeń Duży Sp. z o.o. zawiesza do odwołania bezpośredni odczyt wodomierzy głównych na terenie Gminy Brudzeń Duży.

 

W związku z powyższym prosimy o telefoniczne przekazywanie stanów wodomierzy (daty podane poniżej) pod wskazane numery telefonów naszych inkasentów wg miejscowości:            

 

 

 

ANGELINA KOSZTOWNA tel.: 513-404-375

 

 
 

01.12.2020

-

07.12.2020

Brudzeń Duży ulica: Toruńska, Dobrzyńska, Wrzosowa, Sierpecka, Krótka, Szkolna, Witosa, Spokojna, Jana Pawła II, Zacisze, Krasickiego, Kochanowskiego, Mostowicza, Tuwima, Słowackiego, Norwida, Maya

08.12.2020

-

17.12.2020

Bądkowo Rochny, Bądkowo Podlasie, Łukoszyno Borki, Bądkowo Rumunki, Bądkowo Jeziorne, Bądkowo Kościelne

21.12.2020

-

30.12.2020

Turza Wielka, Izabelin, Turza Mała, Wincentowo, Tłuchowo,

Kłobukowo Patrze, Cegielnia, Zdziembórz, Winnica

 

 

 

EDYTA BARTOSZEWSKA tel.: 513-404-240

 

01.12.2020

-

09.12.2020

Siecień

10.12.2020

-

17.12.2020

Parzeń, Suchodół, Nowe Karwosieki

21.12.2020

-

30.12.2020

Parzeń Janówek, Żerniki, Robertowo, Gorzechowo, Siecień Rumunki

 

 

  -----------------------------------------------------

Ogólne warunki umowy

 ------------------------------------------------------

Okólnik

 

Informujemy, iż od 15.06.2020r. inkasenci z Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Brudzeniu Dużym Sp z o.o. - Pani Angelina Kosztowna oraz Pani Edyta Bartoszewska rozpoczną odczytywanie stanów wodomierzy na terenie gminy. Inkasenci muszą odczytać u Państwa stan wodomierza głównego /ewentualnie wodomierza dodatkowego/ oraz wystawią Państwu fakturę za zużytą wodę i ewentualnie za odprowadzone ścieki. Możliwe będzie opłacenie faktury gotówkowo u inkasenta bądź przelewem na indywidualny nr rachunku podany na fakturze.

W przypadku chęci z Państwa strony przyspieszenia płatności /niezależnie od momentu dotarcia inkasentów/ możliwe jest wystawienie faktury po podaniu aktualnego stanu wodomierza w siedzibie Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Brudzeniu Dużym, Brudzeń Duży ul. Dobrzyńska 9, szczegóły pod numerem telefonu: (24) 360-47-80.

Umowy z odbiorcami będą generowane sukcesywnie z programu i będziemy powiadamiać Państwa wiadomością sms o możliwości ich podpisania z uwagi na konieczną osobistą obecność wnioskodawcy, zapraszamy do siedzimy GPK Sp. z o.o. w Brudzeniu Dużym, ul. Dobrzyńska 9.

Cena wody i ścieków dla mieszkańców na dzień dzisiejszy nie ulega zmianie!!!

-------------------------------------------------------------

Informacje o sposobie określenia taryf

 

Taryfy – stawki  za wodę i odprowadzanie ścieków określane są na podstawie wniosku taryfowego, który na okres 18m-c został przygotowany na podstawie szacunkowych wartości kosztów z sprawozdań poprzedniego operatora oraz kosztów ponoszonych przez Gminę. Wniosek został zatwierdzony przez RZG w Warszawie, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Z uwagi na sytuację związaną z Covid-19 proces decyzyjny uległ wydłużeniu, ale w dniu 02.06.2020r. Wójt Gminy Brudzeń Duży otrzymał decyzję zatwierdzającą taryfy, które stały się prawomocne w dniu 03.06.2020r. Zatwierdzone stawki nieznacznie wzrosły, ale Rada Gminy w Brudzeniu Dużym na wniosek Wójta Gminy Andrzeja Dwojnycha uchwaliła dopłaty dla cen wody i ścieków sprowadzające stawki do poziomu cen do tej pory obowiązujących. Uchwała ma wesprzeć mieszkańców w okresie pandemii.

            Ceny wody i ścieków prawie w 30% uzależnione są od ceny energii elektrycznej – która dla przedsiębiorstw znacznie wzrosła. Pozostałe elementy składowe to oczywiście koszty remontów i napraw bieżących, koszty pracownicze, koszty usług zewnętrznych itp. Istotna składowa w cenie to amortyzacja majątku oraz inwestycje. Wszystkie te elementy mają znaczenie dla ostatecznej wartości cen taryfowych. GPK w Brudzeniu Dużym  Sp z o.o. po okresie 12 m-c przygotuje nowy wniosek taryfowy na podstawie, którego zostaną określone taryfy na kolejne 36 m-c.

 ------------------------------------------------------------

UWAGA !!!

Informacja na temat przyłączy do sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Brudzeń Duży

 

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Brudzeń Duży Sp. z o.o. informuje mieszkańców, iż z dniem 31.03.2020r przejęło zadania związane z zarządzaniem siecią wodno-kanalizacyjną na terenie Gminy Brudzeń Duży.

Przyłączenie do sieci odbywa się w odpowiedniej procedurze zgodnie z wymogami  między innymi ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, a pod kątem technicznym przede wszystkim podlega polskim normom. Warunki techniczne jakim powinno odpowiadać przyłącze         są określane przez nasze Przedsiębiorstwo na wniosek inwestora /druk do pobrania na stronie /bądź jego pełnomocnika/ projektanta/. Po wydaniu warunków inwestor ma obowiązek zlecić dokumentację techniczną wybranemu przez siebie projektantowi /z uprawnieniami w stosownym zakresie/, który przygotuje projekt przyłącza i przedstawi go nam do zatwierdzenia.

Wykonanie przyłącza może być realizowane po stosownym zgłoszeniu w określonym przez nas terminie (dni robocze wewnątrz tygodnia z uwagi na minimalizację ryzyka ewentualnych niedogodności dla mieszkańców).  Osoba wykonująca przyłącze oraz inwestor /w wypadku nie zabezpieczenia swojego interesu prawnego/ bierze odpowiedzialność za ewentualne zagrożenia niebezpieczeństwa dla sieci głównej do której wykonywane jest przyłącze /uszkodzenia, zanieczyszczenia lub zatory w wypadku kanalizacji itp./. 

Przedsiębiorstwo wykonuje `kontrole i odbiory takich prac oraz realizuje wcinki zgodnie z cennikiem.  Jesteśmy również w stanie wykonać całość zadania służąc wyceną dla Państwa.

W związku z informacjami od Państwa oraz zdiagnozowanymi po krótkim czasie problemami PRZESTRZEGAMY: !!!. Zgłaszają się mieszkańcy, którzy zostali oszukani przez wykonawców pseudo przyłączy podających się nawet i za naszych pracowników.

Przedsiębiorstwo Melgos Sp. z o.o.  kończąc administrowanie siecią wodno-kanalizacyjną na terenie naszej gminy przekazało nam protokolarnie wszystkie wydane warunki techniczne oraz zatwierdzone projekt przyłączy, protokoły, umowy itp.  Posiadamy również numery wodomierzy oraz plomb zainstalowanych na terenie gminy. Informujemy, iż wobec odbiorców, u których pojawi się problem z którymś z tych dokumentów lub będzie brakowało plomb, albo też nie będą one zgodne z numerem ewidencyjnym - zostanie rozpoczęta procedura wyjaśniająca. Ewentualna procedura legalizacyjna będzie uwzględniać wszelkie niezbędne koszty wymagane w procedurze podstawowej, ale również wszelkie niezbędne koszy wynikające z przepisów. PRZESTRZEGAMY przed takim procederem – nasi pracownicy są wyposażeni w stosowne upoważnienia i identyfikatory, a ich tożsamość może być potwierdzona telefonicznie (024) 360-47-80. Wszelkie wątpliwości techniczne będą rozwiązywane prze dział techniczny telefon (024) 360-47-82..

Informujemy jednocześnie, iż od 25.05.2020r na teren Gminy zostaną skierowani nasi inkasenci i pracownicy z wygenerowanymi dla Państwa umowami – są to całkiem nowe osoby więc prosimy o wyrozumiałość oraz okazanie zgodnie z prawem punktu pomiaru wody dla wykonania odczytu/faktoringu oraz plombowania naszymi sygnowanymi materiałami. W skrajnych wypadkach dla mieszkańców, którzy nie wywiążą się z obowiązku złożenia wniosku o zawarciu umowy /termin wyznaczony minął 15 kwietnia/ lub nie przyjmą wygenerowanej  umowy będziemy zmuszeni zgodnie z regulaminem wstrzymać dostawy wody/ewentualnie odbiór ścieków.

Jednocześnie podkreślamy, iż dostawy wody oraz odbiór ścieków od 31.03.2020r. będzie generować należność dla Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Brudzeniu Dużym Sp. z o.o., a Przedsiębiorstwo Melgos Sp. z o.o. ma prawo ewentualnie dochodzić należności za okres wcześniejszy.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w siedzibie spółki Brudzeń Duży, ul. Dobrzyńska 9, 09-414 Brudzeń Duży w poniedziałki 9:00-17:00, od wtorku do piątku 7:30-15:30.

 Celem naszego przedsiębiorstwa jest zapewnienie ciągłości dostaw wody i odprowadzenia ścieków, a przede wszystkim podniesienia standardów obsługi naszych mieszkańców.

Obiekty są monitorowane /kamery/, a na ternie Gminy są montowane mobilne foto-pułapki w pobliżu hydrantów i zasuw na sieci.

 

Z poważaniem:

Dyrektor Techniczny

Paweł Krzemiński