pierwszy drugi trzeci

Gospodarka

Wykaz  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Brudzeń Duży podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Brudzeń Duży


OFERTA SPRZEDAŻY


Gmina Brudzeń Duży oferuje do sprzedaży atrakcyjną nieruchomość - działka zabudowana budynkiem o pow.1, 18 ha, budynek o pow. użytkowej 1046,70 m2. Sąsiedztwo- zabudowa mieszkaniowa oraz tereny rolne, rzeczka Bobrownica.

Wartość rynkowa: 410 300 zł. Nieruchomość położona jest we wsi Turza Mała, powiat płocki. Turza Mała położona jest po północnej stronie drogi 559 Płock – Lipno na obrzeżach Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego , w pobliżu znajduje się rzeka Skrwa.

Operat szczegółowy dostępny jest w Urzędzie Gminy Brudzeń Duży. Atrakcją Gminy jest Brudzeński Park Krajobrazowy oraz rozwijająca się infrastruktura turystyczna w otoczeniu Parku oraz nad Wisłą.

Operat szacunkowy wartości rynkowej nieruchomości we wsi Turza Mała gm. Brudzeń DużyObwieszczenie o wszczęciu postępowania - zamierzenie: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna – Gustorzyn

Operat szacunkowy wartości rynkowej nieruchomości we wsi Główina gm. Brudzeń Duży

Operaty dostępne są w Urzędzie Gminy w Brudzeniu Dużym.

Gmina Brudzeń Duzy jest jedną z 229 gmin wiejskich województwa mazowieckiego. W skład Gminy wchodzą 32 sołectwa utworzone z 43 wsi.

Wśród gmin powiatu płockiego zajmuje 6 lokatę pod względem liczby ludności – 8.014 osób (stan na 31.12.2010) i pierwszą lokatę pod względem powierzchni – 159 km kwadratowych. Większe skupiska ludności znajdują się w miejscowościach: Brudzeń Duży, Sikórz i Siecień, gdzie występuje zabudowa zwarta. Użytki rolne zajmują 74% powierzchni gminy, grunty leśne – 14,8 , grunty pod wodami – 7,3%, grunty zabudowane i zurbanizowane – 2,4%.

W gminie ma siedzibę 368 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 463 w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców. Spośród nich 81,3% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 94% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (24,2%) i budownictwem (19,6) oraz przetwórstwem przemysłowy (11,1%). Rolnictwo jest rozdrobnione, średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi około 8,67 ha. Malownicze położenie Gminy sprawia, że na jej terenie znajduje się również baza turystyczna z możliwością uprawiania sportów wodnych.

Dochody budżetu Gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 2390 złotych. Pod względem tego wskaźnika gmina zajmuje 13 lokatę w powiecie płockim.