pierwszy drugi trzeci

Druki do pobrania

 Druki do pobrania

 

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można złożyć za pośrednictwem platformy e-Puap pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/ochrona-srodowiska/najczesciej-zalatwiane-sprawy/deklaracje-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi

Instrukcja wysyłki deklaracji poprzez EPUAP

 

 UG-DZ1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości: na których zamieszkują mieszkańcy, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 

 UG-DR1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

 

 

 DI-WW : Dane identyfikacyjne współwłaścicieli, współużytkowników, współposiadaczy, wspólników spólki cywilnej

 

PSZOK - oświadczenie o pochodzeniu odpadów

 

PSZOK - oświadczenie o zgodzie na dostarczenie odpadów

 

Wniosek o zwrot, przeksięgowanie lub zaliczenie nadpłaty tytułem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 Oświadczenie niezamieszkałe

 

Wniosek - zgłoszenie odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych niezawierających gruzu i styropianu budowlanego

 

Wniosek - zgłoszenie odbioru odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon, przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów

 

 Oświadczenie ogólne

 

Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych i mieszanych, na których jest prowadzona działalność gospodarcza, społeczna lub publiczna, dotycząca gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

oświadczenie firmy o wyłączeniu z systemu

 

oświadczenie o odwołaniu oświadczenia nieruchomości niezamieszkałe.