pierwszy drugi trzeci

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Brudzeń Duży

ul. Toruńska 2

09-414 Brudzeń Duży

(24) 260 40 13

24/260 40 81

ug_brudzen@interia.pl


Nr wew:

44 - fax

21 - sekretariat

24 - obsługa Rady Gminy

27 - podatki

29 - ew. działalności gospodarczej, kadry

31 - USC

32 - ew. ludności

33 - skarbnik

35 - księgowość budżetowa

36 - księgowość, ZUS

39 - obrona cywilna, promocja gminy

40 - planowanie przestrzenne i budownitwo, ochrona środowiska i gospodarka wodna

42 - spr. rolne i leśne, gospodarka nieruchomościami

43 - kier. rozwoju gminy, drogi i zamówienia publiczne