pierwszy drugi trzeci

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Brudzeń Duży

ul. Toruńska 2

09-414 Brudzeń Duży

e-mmail: sekretariat@brudzen.pl

e-doręczenia: AE:PL-19422-15849-DESGC-20

ePuap: /1419032/skrytka


URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY

ul. Toruńska 2 , 09-414 BRUDZEŃ DUŻY

 

 Nr. Telefonów:

 

243604720

-Sekretariat

243604721

-Fax

243604722

-Rada gminy

243604723

-Podatki

243604724

-Ew. działalności gospodarczej, kadry

243604725

-Ew. ludności

243604726

-USC

243604727

-Skarbnik

243604728

-Zamówienia publiczne

243604730

-Promocja

243604731

-Zarządzanie kryzysowe

243604732

-Zagosp. przestrzenne, ochrona środowiska,

243604733

-Rolnictwo

243604734

-Odpady

243604738

-BOSS

243604739

-Gospodarka nieruchomościami

243604789

-Drogi