pierwszy drugi trzeci

Atrakcje Gminy

Mazowiecka Szwajcaria to zielona kraina, na której terenie znajdują się jeziora, rzeki, doliny, parki, zabytkowe budowle i inne atrakcje. Położona jest w zachodniej części powiatu płockiego nad rzeką Wisłą w kilkunastu kilometrów od  Płocka i 120 km na zachód od Warszawy, na historycznej granicy pomiędzy Mazowszem a Ziemią Dobrzyńską. Niemal w całości znajduje się na terenie gminy Brudzeń Duży. Zlokalizowana jest wzdłuż meandrującej rzeki Skrwy, aż do jej ujścia do Wisły. Bogata historia zaowocowała wieloma znanymi postaciami i obiektami zabytkowymi, wśród których wymienić należy późnoromański ceglany kościół w Rokiciu z połowy XIII w., czy późnogotycki kościół w Siecieniu z elementami renesansowymi z końca XVI w. Największą atrakcję turystyczną Mazowieckiej Szwajcarii i zarazem gminy Brudzeń Duży stanowi Brudzeński Park Krajobrazowy zajmujący powierzchnię 3 452 ha; otulina Parku wynosi 4 062 ha.  Urozmaicona rzeźba terenu Parku jest osobliwością na równinnym i nizinnym Mazowszu. Wśród zbiorowisk leśnych i wodnych można zauważyć wiele ciekawych okazów flory i fauny. Malowniczy bieg Skrwy, która jako jedna z nielicznych rzek zachowała naturalny charakter oraz bliski kontakt z przyrodą, zostawiają niezapomniane wrażenie na turystach. Z Brudzenia wywodzi się wybitny humanista Paweł Włodkowic, z Murzynowa autor pierwszego przekładu Biblii na język polski Stanisław Murzynowski, parafia Sobowo, na terenie gminy Brudzeń, to rodzinne strony Prezydenta Lecha Wałęsy. Ale Mazowiecka Szwajcaria i gmina Brudzeń to nie tylko Park i zabytki, to także prężne działania władz i mieszkańców na rzecz poprawy jakości życia. Świadczy o tym szereg podjętych i zrealizowanych inwestycji infrastrukturalnych, które mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców Mazowieckiej Szwajcarii oraz pobytu czasowego zwiedzających ją turystów.

Walory przyrodniczo – krajobrazowe

Fot.1 Brudzeński Park Krajobrazowy              Fot.2 Rezerwat „Jary brudzeńskie”

 

 Fot .3 Fragment ścieżki dydaktycznej w rezerwacie Sikórz (drewniany most na Skrwie)

 

Fot. 4 Skrwa w dolnym biegu – okolice Cierszewo

 

Fot. 5 Jedno z szeregu jezior (w Józefowie) w polodowcowej  rynnie karwosiecko-cholewickiej

 

Fot.6 Wisła w okolicach Murzynowa (przystań żeglugi – Marina Murzynowo)

 

Baza hotelowo- gastronomiczna

 

- Gospodarstwo agroturystyczne – Parzeń. – Elżbieta Trzcińska tel. 260-41-49, 512-261-155

 

- Cierszewo – ośrodek rekreacyjno-szkoleniowy

Cierszewo k/Płocka 09-414 Brudzeń Duży

Tel.(24) 260-94-65 do 67

e-mail: info@cierszewo.com.pl

 

- “Ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy” – “Zielona dolina”

Janoszyce 5A
09-414 Brudzeń Duży
powiat płocki
Recepcja : tel. +48 513 019 747
Pikniki firmowe, Spływy kajakowe: +48 517 01 22 66
Organizacja imprez : tel. +48 513 01 96 14
osrodek@wzielonejdolinie.pl

 

-„Marina” Murzynowo

Pole namiotowe i campingowe, pełne zaplecze socjalne, cumowanie jachtów, organizowanie spływów kajakowych, regat i szkoleń żeglarskich (planowana budowa nowoczesnego hotelu u ujścia rzeki Skrwy do Wisły)

tel. 024/235-61-92, 0-603 116-041

fax. 024/235-05-68

email: murzynowo@subnet.pl

www.marina-murzynowo.pl/

 

Mazowiecki Ośrodek Geograficzny Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW

Murzynowo, miejsca noclegowe, możliwość kwaterunku

Tel.: 24 261 26 95