pierwszy drugi trzeci

 

Brudzeń Duży, 25 maja 2020 roku

Szanowni Państwo,

w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu epidemii
celem ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 informuję, że do odwołania
występują ograniczenia w dostępie do Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym oraz do jednostek podległych /GOPS, BOSS/.

Interesanci są wpuszczani do budynku Urzędu Gminy pojedynczo, w związku z czym prosimy ograniczać wizyty do spraw pilnych
i wymagających osobistej obecności
/wydawanie aktów zgonów, odpisów, dowodów osobistych, wpisy lub zmiany do CEIDG itp./.


Od dn. 25 maja br. przy wejściu do Urzędu Gminy interesant obowiązkowo będzie musiał być wyposażony
w maseczkę ochronną oraz jednorazowe rękawiczki lub przed obsługą będzie zobowiązany
do dezynfekcji dłoni.

Wszystkie opłaty /podatki, opłaty skarbowe itp./ należy regulować drogą elektroniczną.

W pozostałych sprawach proszę o kontakt telefoniczny bądź mailowy:

 

Urząd Gminy:

24 – 260 40 81

24 – 260 40 13

e-mail: ug_brudzen@interia.pl

Biuro Obsługi Szkół Samorządowych:

            24 – 260 42 81

            e-mail: bosszem@wp.pl

 

 

 

Andrzej Dwojnych

Wójt Gminy Brudzeń Duży

Mazowiecka Szwajcaria

to zielona kraina, na której terenie znajdują się jeziora, rzeki, doliny, parki, zabytkowe budowle i inne atrakcje.
więcej »
pokaż wszystkie »