pierwszy drugi trzeci

Zwrot podatku akcyzowego 2024

Urząd Gminy Brudzeń Duży informuje,

I termin składania wniosków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przypada na miesiąc luty 2024 r. (Wnioski przyjmowane będą od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r.  (pok. 5)

 

W terminie tym należy złożyć do Wójta Gminy wniosek wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód  zakupu oleju napędowego w okresie od 01.08.2023 do 31.01.2024 r.

 

 

W 2024 roku limit zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wynosić będzie 110 litrów na hektar użytków rolnych oraz 40 litrów za 1 dużą jednostkę przeliczeniową owiec, kóz i koni oraz 4 litry za 1 szt. świń.

 

Do składanego wniosku należy dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz i koni oraz o liczbie świń za 2023 rok.

Do wniosku należy dołączyć wypełnione formularze informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

 

Stawka zwrotu podatku w 2024 r. wynosi 1,46 zł za 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024r. - do wysokości limitu.

 

W 2024 roku nastąpiła zmiana wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.


Wzór wniosku


Załącznik 1


Załącznik 2


« powrót