pierwszy drugi trzeci

Zwrot akcyzy 2019

 

Urząd Gminy w Brudzeniu Dużym informuje

I termin składania wniosków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego                  w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej                             przypada na miesiąc luty 2019 r. 

 

W terminie tym należy złożyć do Wójta Gminy wniosek wraz z  fakturami VAT stanowiącymi dowód  zakupu oleju napędowego w okresie od 01.08.2018 do 31.01.2019 r.        

W I terminie wnioski przyjmowane będą od 1 lutego 2019 do 28 lutego 2019 (pok.5).        

 

W 2019 roku limit zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wynosić będzie 100 litrów

na hektar użytków rolnych.

Na dzierżawione użytki rolne zwrot przysługuje dzierżawcy –  z wnioskiem należy złożyć umowę dzierżawy.

 

W 2019 roku zwrot akcyzy przysługiwał będzie także hodowcom bydła. Limit zwrotu wynosić będzie 30 litrów na 1 dużą jednostkę przeliczeniową bydła. Do wniosku dołączyć należy dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta , w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok złożenia wniosku, tj. za 2018 rok.

 

Do wniosku należy także dołączyć wypełnione formularze informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

 

 Wzór wniosku

 Załącznik 1

 Załącznik 2 

 
 Załącznik 3

 

 

« powrót