pierwszy drugi trzeci

Zgłoszenia wolontariuszy

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną, w szczególności mając na względzie potrzebę udzielenia wsparcia osobom objętym kwarantanną (przede wszystkim seniorom lub osobom samotnym - pozbawionym wsparcia osób bliskich) zachęcamy do przesyłania zgłoszeń od osób gotowych do świadczenia wsparcia woluntarystycznego poprzez:

- gotowość do rozmowy telefonicznej;

- telefoniczne lub osobiste (przy zachowaniu środków ostrożności) wsparcie w bieżących sprawach życia codziennego (zakupy, dostawa posiłków, opłacenie rachunków, wizyta w urzędzie, rezerwacja wizyt lekarskich);

- przekazywanie świadczeń pieniężnych celem zwrotu kosztów dojazdu do miejsc zamieszkania osób objętych kwarantanną lub zakupu żywności;

- przekazywanie pojemników jednorazowego użytku na żywność lub innych przedmiotów przydatnych w procesie przekazywania wsparcia;

- wyrażanie gotowości do świadczenia pomocy poprzez przygotowanie posiłków i dostawę posiłków dla osób niesamodzielnych objętych kwarantanną;

- wyrażenia gotowości do przeprowadzenia szkolenia dla wolontariuszy gotowych do udzielania wsparcia bezpośredniego dla osób objętych kwarantanną;

 

poszukujemy także partnerów do współdziałania w ramach przedmiotowej inicjatywy;

 

wiemy, że w tych trudnych dniach skupiamy nasze myśli przede wszystkim na sobie; pamiętajmy jednak, że w naszym otoczeniu znajdują się osoby, którym pomoc może być jeszcze bardziej potrzebna;

 

zgłoszenia (imię, nr tel. wolontariusza i miejscowość gdzie wolontariusz może udzielić wsparcia) i deklaracje wsparcia proszę przesyłać na adres e-mail: prawo2019@o2.pl lub poprzez profil na facebook-u: koronawirus wolontariat;

 

zgłoszenia te będziemy porządkować, tworząc mapę pomocy i udostępniając ją instytucjom publicznym i organizacjom pozarządowym, a także koordynować nasze wspólne działania; liczymy, że z naszej bazy pomocy skorzystają instytucje publiczne i osoby prywatne;

 

 

« powrót