pierwszy drugi trzeci

Zawiadomienie

Brudzeń Duży, dn. 30 marca 2021 r. 

 

 

 

Szanowni Państwo

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)

zwołuję

na Wniosek Wójta Gminy Brudzeń Duży

XXVI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Brudzeń Duży

w dniu 1 kwietnia 2021 r. (tj. czwartek) od godz. 900

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym

 

Porządek obrad

 

  1.  Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawomocności obrad i przedstawienie porządku obrad.

Informacja o nagrywaniu obrad sesji.

  1. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Gminy Brudzeń Duży:

a)    w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brudzeń Duży
na lata 2021 – 2033;

b)   zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr XXIV/172/20 z dnia 29 grudnia 2020 r.

 

  1. Sprawy różne.
  2. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Brudzeń Duży

Tadeusz Wojciech Borowicki

 

 

« powrót