pierwszy drugi trzeci

Zapraszamy do udziału w XII Amatorskim

 

Zapraszamy do udziału w XII Amatorskim Wyścigu Rowerowym po Brudzeńskim Parku Krajobrazowym. Zawody odbędą się 1 maja  2019 roku w Brudzeniu Dużym. Wszystkich chętnych zapraszamy do zapoznania się z regulaminem wyścigu.

 

REGULAMIN

 

XII Amatorski Wyścig Rowerowy

 

 

I. Cel

Popularyzacja kolarstwa, upowszechnienie zdrowego trybu życia, promocja walorów turystycznych gminy Brudzeń Duży.

 

II. Organizator

Urząd Gminy w Brudzeniu Dużym.

 

III. Miejsce i termin startu

     1 maja 2019 r., Gimnazjum w Brudzeniu Dużym.

 

Nawierzchnia trasy rowerowej jest asfaltowa. Zawody zostaną przeprowadzone na rowerach szosowych i górskich.

 

IV. Program zawodów:

9.00 - otwarcie biura zawodów, przyjmowanie zapisów i weryfikacja zawodników startujących w zawodach rowerowych

9.30 – start wyścigu dla dzieci z I, II i III klasy podstawówki (trasa na terenie parku przy szkole)

10.00 - start amatorskiego wyścigu kolarskiego na dystansie 11,5 km dla szkół podstawowych ( klasy IV ,V, VI)

ok. 10.45 - start łączonego amatorskiego wyścigu kolarskiego na dystansie 23 km: szkoła podstawowa klasy VII , VIII plus gimnazjum, kategoria open i weterani – powyżej 45 roku życia

ok. 11.45 – ceremonia zakończenia zawodów, wręczenie nagród.

 

V. Zgłoszenia i warunki uczestnictwa

Zgłoszenia do wyścigu (zawierające nazwisko, wiek i ewentualnie nazwę szkoły) przyjmowane będą do 24 kwietnia 2019 roku w Urzędzie Gminy Brudzeń Duży. Zgłoszenia będą przyjmowane także telefonicznie – numer telefonu 24 260 40 81 lub mailowo – ug_brudzen@interia.pl.

Zgłoszenia po terminie przyjmowane będą tylko w uzasadnionych przypadkach.

 

VI. Obowiązki uczestników

Każdy uczestnik ma obowiązek:

- posiadać kask

- przestrzegać Regulaminu i poleceń organizatorów Wyścigu

- rywalizować w sportowym duchu fair play

- dbać o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników Wyścigu

 

 

VII. Nagrody

Zwycięzcy każdej kategorii dostaną okolicznościowe puchary. Trzy pierwsze miejsca honorowane będą medalami. Dodatkowo w kategoriach dla szkół podstawowych i gimnazjów ufundowane zostaną specjalne nagrody rzeczowe.

 

 

VIII. Dodatkowe świadczenia ze strony Organizatora

Wszyscy uczestnicy zostaną ubezpieczeni na koszt Organizatora.

 

IX. Postanowienia końcowe

- nieprzestrzeganie regulaminu Wyścigu i poleceń Organizatora może spowodować wykluczenie z wyścigu,

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas trwania Wyścigu.

 

« powrót