pierwszy drugi trzeci

Zakup sprzętu

 

Zakup umundurowania – OSP Parzeń

 

Zakup umundurowania dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Parzeniu dofinansowano ze środków powiatu płockiego w kwocie 5.000 zł

 

 

Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowaia – OSP Sikórz

 

Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sikorzu dofinansowano ze środków powiatu płockiego w kwocie 5.000 zł

 

Zakup sprzętu ratowniczego – OSP Sobowo

Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobowie dofinansowano ze środków powiatu płockiego w kwocie 5.000 zł

 

« powrót