pierwszy drugi trzeci

Wójt Gminy Brudzeń Duży informuje

 

O G Ł O SZE N I E

Wójt Gminy Brudzeń Duży informuje, że w ramach Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” ” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wraz z Ministerstwem Środowiska oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie możliwość uzyskania dofinansowania w formie bezzwrotnych dotacji oraz pożyczek na poprawę efektywności energetycznej, zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery.

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła starej generacji opalanych paliwem stałym na: węzły cieplne, kotły na paliwo stałe (spełniające założenia Programu), systemy ogrzewania elektrycznego, kotły gazowe kondensacyjne oraz pompy ciepła. Dofinansowywane będą również prace termomodernizacyjne polegające m.in. na dociepleniu przegród zewnętrznych/wewnętrznych budynku oraz wymianie/montażu stolarki zewnętrznej.

Informacje dotyczące programu dostępne są na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  pod adresem:

http://wfosigw.pl/strona-glowna/program_czyste_powietrze   oraz tel. 24 231 33 80.

Jednocześnie informuję, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie prowadzi spotkania w trakcie których udziela informacji na temat zasad dofinansowania oraz wypełniania wniosku.

Informacja o terminie i miejscu spotkania na terenie naszej gminy zostanie podana na stronie tut. Urzędu.

 

« powrót