pierwszy drugi trzeci

VI Marsz dla Niepodległej

VI Marsz dla Niepodległej

 

Dnia 10 listopada 2023 roku odbył się VI Marsz dla Niepodległej zorganizowany z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości wchodzących w skład Gminnych Obchodów Narodowego Święta Niepodległości. O godzinie 9:50 przed kościołem parafialnym w Sikorzu spotkały się dzieci i uczniowie z miejscowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z nauczycielami i zaproszonymi gośćmi z gminy z wójtem Andrzejem Dwojnychem na czele. Wśród zaproszonych gości byli: wice wójt Maria Maraszek, emerytowana kierownik Biura Obsługi Szkół Samorządowych Elżbieta Mrozowska, radni Gminy Brudzeń Duży Hanna Skierkowska i Andrzej Szwech. Po raz drugi udział w marszu brały delegacje z Domu Opieki Społecznej w Brwilnie z Panią dyrektor Joanną Siemiątkowską, oraz pensjonariuszami. Po krótkiej modlitwie, wyruszono na miejscowy cmentarz parafialny, na którym przy grobie ojca i syna Kuczyńskich zamordowanych w Sikorzu przez bolszewików w 1920 roku, Arkadiusz Kozanecki odczytał apel do poległych.


Władze gminy wraz z panią dyrektor szkoły Małgorzatą Purcelewską oraz delegacja DPS w Brwilnie złożyły kwiaty na grobie, a delegacje składające się z zuchów i harcerzy naszej szkoły zapaliły znicze na symbolicznych grobach Jana Myślińskiego poległego w 1918 r. pod Verdun na terenie Francji, Jana Jankowskiego poległego w 1920 r. na terenie ZSRR oraz Jana Krysztoforskiego poległego pod Wilnem w 1920 r. Następnie na dziedzińcu szkoły odśpiewano hymn państwowy i udano się na gorący posiłek przygotowany i sponsorowany przez Radę Rodziców zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sikorzu. Po raz kolejny wzruszającym akcentem tegorocznego marszu było wystąpienie rodzeństwa Stanislava, Rostyslava i Ani Chernetskyich uchodźców wojennych z Ukrainy przedstawiających nam okres od wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie w roku 2022 do dziś, dziękując jednocześnie za otrzymaną pomoc ze strony Polski i Polaków.

 

Odpowiedzialni za marsz byli: Arkadiusz Kozanecki nauczyciel wychowania fizycznego oraz nauczyciele zespołu.

 

« powrót