pierwszy drugi trzeci

Uczestnicy programu usuwania folii rolniczych

UWAGA

 UCZESTNICY PROGRAMU USUWANIA FOLII ROLNICZYCH
Z GOSPODARSTW ROLNYCH NA TERENIE GMINY BRUDZEŃ DUŻY

Informujemy mieszkańców Gminy Brudzeń Duży, którzy złożyli wnioski do uczestnictwa w programie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, iż w dniu 27 października 2023 roku w godzinach 09:00 – 15:00 na Plac przy Urzędzie Gminy Brudzeń Duży, ul. Toruńskiej 2 będzie możliwość:

dowiezienia/pozbycia się  wyłącznie odpadów posortowanych na niżej wymienione grupy:

¾   folia z bel (biała, zielona i transparentna/przeźroczysta może być razem, mogą  też być razem worki po nawozach, ale nie typu Big-Bag)

¾   folia z pryzm (czarna i czarno – biała może być razem)

¾   Big – Bag, (tylko Big-Bag)

¾    siatki i sznurki.

Będą przyjmowane odpady prawidłowo posortowane. Dodatkowo przypominamy, iż prawidłowe przygotowanie odpadów m.in polega na:

¾   NIEwkładaniu i NIE zawijaniu do środka folii i worków oraz do Big – Bagów innych odpadów takich jak opony, sianokiszonkę, śmieci itp.,

¾   usuwaniu i wytrzepywaniu z folii innych zanieczyszczeń, w tym dużych ilości ziemi.

Dopuszczalne są śladowe zabrudzenia ziemią.

Duże ilości ziemi  w odpadach z folii podnoszą ich wagę i w konsekwencji negatywnie wpływają na ogólną masę odpadów zakwalifikowaną do odbioru w ramach dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ograniczając dostęp do programu pozostałym uczestnikom.

Załadunek odpadów będzie odbywał się zgodnie z rodzajem  kontenera lub samochodu, stosując się do poleceń obsługi odbierającej odpady.

 

Prosimy posiadać ze sobą dowód osobisty w celu spisania protokołu oraz dokumentów (zaświadczeń, decyzji) o otrzymanej pomocy de minimis (pomoc de minimis w rolnictwie lub pomoc de minimis w rybołówstwie), w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch lat poprzedzających rok bieżący pomoc została udzielona.

 

UWAGA !!!

Nie będzie odbierana folia nieposegregowana, ponieważ kwalifikuje się ona do odpadów zmieszanych, które nie są objęte programem. Takie odpady właściciele gospodarstw rolnych będą zmuszeni wywieźć na własny koszt. 

« powrót