pierwszy drugi trzeci

Protokół z posiedzenia jury konkursu fotograficznego

 

Protokół
z posiedzenia jury konkursu fotograficznego
skierowanego do uczniów z klas IV-VI z terenu gminy Brudzeń Duży
ph. ,,WALORY TURYSTYCZNE I PRZYRODNICZE GMINY BRUDZEŃ DUŻY”
z dnia 24.11.2020r.
Jury konkursu fotograficznego w składzie:
Andrzej Dwojnych - Wójt Gminy Brudzeń Duży
Maria Agnieszka Maraszek - Zastępca Wójta Gminy Brudzeń Duży
Jolanta Rutkowska – Dyrektor GBP w Brudzeniu Dużym
Po obejrzeniu 18 fotografii postanowili przyznać nagrody i wyróżnienia:


I nagroda – Małkiewicz Tobiasz uczeń kl. VIII Szkoły Podstawowej
w Brudzeniu Dużym

 


II nagroda – Martyna Ziółkowska uczennica kl. VIa Szkoły Podstawowej
w Brudzeniu Dużym

 


III nagroda – Kalina Strześniewska uczennica kl. VIIa Szkoły Podstawowej
w Brudzeniu Dużym

 


Wyróżnienie - Magdalena Lorek uczennica kl. V Szkoły Podstawowej
w Brudzeniu Dużym


Zwycięzcy otrzymują nagrody rzeczowe.
Fotografie biorące udział w konkursie znajdą się w materiałach promocyjnych naszej gminy.
Organizatorzy konkursu gratulują wszystkim uczestnikom konkursu.
O terminie wręczenia nagród poinformujemy telefonicznie.
Organizator konkursu: Urząd Gminy w Brudzeniu Dużym,
Gminna Biblioteka Publiczna w Brudzeniu Dużym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« powrót