pierwszy drugi trzeci

Protokół

 

 

Protokół
z posiedzenia jury konkursu fotograficznego skierowanego
do uczniów z kl. IV –VIII z terenu gminy Brudzeń Duży
ph. ,,HISTORIA POLSKI I POMNIKI PRZYRODY NA TERENIE GMINY BRUDZEŃ DUŻY”
z dn. 22.11. 2019r.
Jury konkursu fotograficznego w składzie :
Przewodniczący : Andrzej Dwojnych – Wójt Gminy Brudzeń Duży
Członek: Maria Agnieszka Maraszek - Zastępca Wójta Gminy Brudzeń Duży
Członek: Jolanta Rutkowska – Dyrektor GBP w Brudzeniu Dużym
Po obejrzeniu 22 prac konkursowych postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia:

 


I nagroda - Małkiewicz Tobiasz uczeń Szkoły Podstawowej w Brudzeniu Dużym

 


II nagroda - Radolińska Julia uczennica Szkoły Podstawowej w Brudzeniu Dużym

 


III nagroda - Denst Martyna uczennica Szkoły Podstawowej w Brudzeniu Dużym


Wyróżnienia:

 


Ślebocka Karolina uczennica Szkoły Podstawowej w Siecieniu

 


Ziółkowska Martyna uczennica Szkoły Podstawowej w Brudzeniu Dużym

 


Żuchlińska Amelia uczennica Szkoły Podstawowej w Sikorzu

 


Paluch Szymon uczeń Szkoły Podstawowej w Sikorzu


Zwycięzcy otrzymują nagrody rzeczowe.
Fotografie biorące udział w konkursie znajdą się w materiałach promocyjnych naszej gminy.
Organizatorzy konkursu gratulują wszystkim uczestnikom konkursu.
O terminie wręczenia nagród poinformujemy telefonicznie.
Organizator konkursu : Urząd Gminy w Brudzeniu Dużym, Gminna Biblioteka Publiczna w Brudzeniu Dużym

« powrót