pierwszy drugi trzeci

projekty Uproszczonych

 

Wójt Gminy Brudzeń Duży zawiadamia, zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o lasach (Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z póź n. zm.), że w dniach  od 30 sierpnia 2019  r. do 30 października 2019 r.  w Urzędzie Gminy w Brudzeniu Dużym, pok. nr 16, w godzinach pracy Urzędu będą wyłożone projekty Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, obrębów ewidencyjnych: Krzyżanowo, Karwosieki Noskowice, Karwosieki Cholewice, Więcławice, Rembielin, Robertowo, Rochny Podlasie, Rokicie, Bądkowo Kościelne, Bądkowo Rochny, Gorzechowo, Janoszyce, Siecień, Sikórz, Sobowo, Strupczewo, Suchodół, Turza Mała, Wincentowo, Winnica, Żerniki, Cierszewo, Bądkowo Rumunki, Turza Wielka, Główina, Parzeń I, Parzeń II, Myśliborzyce, Łukoszyno Borki, Biskupice, Cegielnia, Brudzeń Duży.

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego. Zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu, w miejscu jego wyłożenia, w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzania Lasu.

Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Po rozpatrzeniu wniosków, we współpracy ze Starostwem Powiatowym, uznane zastrzeżenia zostaną uwzględnione w ostatecznej wersji planów.

Projekty Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu opracowane zostały przez firmę KRAMEKO sp. z o.o. z Krakowa.

 

« powrót