pierwszy drugi trzeci

PROJEKT ZMIAN W ROZKŁADZIE JAZDY

 

PROJEKT ZMIAN W ROZKŁADZIE JAZDY LINII 103

 

W związku z koniecznością wprowadzenia korekty rozkładu jazdy komunikacji miejskiej linii 103 od 1.02.2020 r. oraz licznymi podaniami oraz wnioskami mieszkańców gminy kierowanymi do Urzędu Gminy z prośbą o zmianę pojedynczych połączeń, planowana jest niewielka korekta rozkładu jazdy linii 103 w dni robocze. Zmiana dotyczy przywrócenia kursu o godz. 22.33 z Płocka do Brudzenia oraz kursu powrotnego o godz. 23.11 z Brudzenia do Płocka w zamian za likwidację kursu o godz. 17.08 z Płocka do Brudzenia oraz kursu powrotnego o godz. 18.05 z Brudzenia do Płocka. Dzięki tej korekcie osoby pracujące na II zmianę będą miały możliwość powrotu do domu korzystając z komunikacji miejskiej.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie uwag z akceptacją jak i ewentualnym brakiem akceptacji oraz krótkim uzasadnieniem. Przyjmowane i weryfikowane będą tylko imienne podpisane uwagi złożone na piśmie w biurze podawczym Urzędu Gminy, przesłane pocztą na adres Urzędu Gminy lub przesłane na skrzynkę elektroniczną Urzędu Gminy na adres: sekretariat@brudzen.pl również imiennie podpisane. Na Państwa uwagi dotyczące planowanych zmian czekamy w nieprzekraczalnym terminie do 27.03.2020 r.

 

Ponadto w ramach planowanych zmian rozkładu jazdy linii 103 oraz na podstawie przeprowadzonych przez Urząd Gminy badań statystycznych dotyczących ilości pasażerów korzystających z połączeń komunikacji miejskiej na terenie naszej gminy oraz na podstawie kilkukrotnych konsultacji z mieszkańcami, Gmina wystąpi o skrócenie kursu o godz. 11.28 z Płocka do Brudzenia (obecnie do Sobowa) wraz z kursem powrotnym, jednocześnie wystąpi o wydłużenie kursu o godz. 14.38 z Płocka do Sobowa (obecnie do Brudzenia) wraz z kursem powrotnym.

 

Nadrzędną zasadą przy podejmowaniu decyzji o korekcie rozkładu jazdy komunikacji miejskiej jest zapewnienie osobom pracującym dotarcie do pracy i powrót z pracy oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej dotarcie do szkoły i powrót ze szkoły.

 

 

 

Andrzej Dwojnych

Wójt Gminy Brudzeń Duży

 

 

 

 

 

« powrót