pierwszy drugi trzeci

Programy wspomagające małą retencję

Programy wspomagające małą retencję

Informujemy o krajowych programach, których celem jest wspomaganie małej retencji na terenach wiejskich i miejskich. Wyjaśniamy, dla kogo są przeznaczone i które z nich wiążą się z możliwością uzyskania dofinansowania.

  • NAJNOWSZY: Program „Moja woda”. Dofinansowanie na przydomowe instalacje retencyjne – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska poprzez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska planuje w ramach programu „Moja woda” dofinansowywać powstawanie przydomowych oczek wodnych i instalacji przechwytujących deszczówkę.  NFOŚ przeznaczy 100 mln zł dla polskich rodzin na instalacje do zbierania wód opadowych. W ramach programu będzie można otrzymać do 85 proc. kosztów, ale nie więcej niż 5 tys. zł. Wnioski do WFOŚ będzie można składać od 1 lipca 2020 r. Więcej informacji na: http://wfosigw.pl/oferta-finansowania/programy/programy-2020/osoby-fizyczne/

 https://www.gov.pl/web/klimat/nowy-program-moja-woda–100-milionow-zlotych-na-20-tysiecy-przydomowych-retencji

  • Modernizacja gospodarstw rolnych  –  obszar nawadniania w gospodarstwie, jest to program dopłat do nawodnień dla gospodarstw rolnych realizowany przez ARMiR. To program przeznaczony dla rolników. Dzięki niemu właściciele gospodarstw mogą sfinansować m.in. budowę studni i zbiorników oraz zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem. Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi do 100 tys. zł.

Czas na składanie wniosków przez rolników jest wydłużony do 20 lipca 2020 roku. Dokumenty aplikacyjne są dostępne pod linkiem: https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-413-modernizacja-gospodarstw-rolnych-obszar-nawadniania-w-gospodarstwie.html

Wody Polskie będą wspomagać realizację programu, szkoląc konsultantów wyznaczonych przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego. Po to, by ułatwić rolnikom przygotowanie dokumentacji wodno-prawnej wymaganej przy uzyskiwaniu pozwoleń na budowę urządzeń do nawadniania gospodarstw rolnych.

« powrót