pierwszy drugi trzeci

Okólnik

 

Brudzeń Duży, 02.07.2019 r.

 

 

Okólnik

Ostateczne rozstrzygnięcia w sprawie gospodarki odpadami, której realizacją na terenie gminy Brudzeń Duży zajmuje się Związek Gmin Regionu Płockiego, nastąpią w terminie do 8 lipca 2019 r.  

W zawiązku z powyższym zapraszam wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy na spotkanie poświęcone tej tematyce w dniu 10 lipca 2019 r. (środa) o godz. 18.00 w remizie OSP Bądkowo Kościelne.

 

Z poważaniem

Wójt Gminy
Brudzeń Duży

/-/Andrzej Dwojnych

« powrót