pierwszy drugi trzeci

Od 12 lutego 2024 r., na drogach niemal całego kraju, będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych

Od 12 lutego 2024 r., na drogach niemal całego kraju, będzie odbywał się ruch kolumn
pojazdów wojskowych w związku z cyklicznymi wojskowymi ćwiczeniami pod kryptonimem
STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24, które odbędą się zgodnie z tegorocznym
programem szkolenia Sił Zbrojnych RP.
W ramach ćwiczeń, od połowy lutego do końca maja, po drogach niemal wszystkich
województw w Polsce odbywał się będzie wzmożony ruch kolumn pojazdów wojskowych.
Pojazdy wojskowe będzie można spotkać na autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach
krajowych.
Przybycie i przejazd kolumn będą również wykorzystane przez uczestników ćwiczeń
m.in. do przetrenowania przyjęcia i przerzutu sojuszniczych sił, koordynacji działań
transgranicznych oraz współpracy z państwami gospodarzami.
Ruch pojazdów biorących udział w ćwiczeniach będzie skoordynowany w taki sposób
aby ich przejazd w jak najmniejszym stopniu powodował utrudnienia w ruchu. Będą one
eskortowane i zabezpieczone przez Żandarmerię Wojskową i poddziały regulacji ruchu Wojska
Polskiego we współpracy z Policją. Przegrupowania zostały skoordynowane z właściwymi
władzami, w tym lokalnymi.
Zwracamy się do kierowców z apelem o zachowanie szczególnej ostrożności. Nie
należy wjeżdżać pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie.
Za utrudnienia przepraszamy.
Zwracamy się również z apelem do społeczeństwa – chrońmy dane, zwłaszcza w
obecnej sytuacji. Prosimy wszystkich aby nie publikować informacji i zdjęć obrazujących
ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych danych
dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych. Bądźmy świadomi
zagrożeń! Każde nieprzemyślane działanie w sieci, publikowanie zdjęć przedstawiających
ważne wojskowe obiekty, instalacje, urządzenia może mieć negatywne konsekwencje dla
systemu bezpieczeństwa i obronności.
W I połowie 2024 r. NATO przeprowadzi serię ćwiczeń pod wspólnym kryptonimem
STEADFAST DEFENDER-24 (STDE-24). W ramach ćwiczeń STDE-24 Polska będzie
odgrywała rolę jednego z państw-gospodarzy i przyjmie na swoim terytorium znaczną liczbę
żołnierzy i sprzętu sojuszników. Kluczowym elementem STDE-24 będzie polskie ćwiczenie
narodowe z udziałem sił zbrojnych innych państw DRAGON-24 (DR-24), które rozpocznie się
już na przełomie lutego i marca.
STDE-24 i DR-24 są ćwiczeniami o charakterze defensywnym i nie są skierowane
przeciwko jakiemukolwiek państwu.


łączę wyrazy szacunku i poważania


Z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Mariusz Sepełowski
Zastępca Dyrektora Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego

« powrót