pierwszy drugi trzeci

Maseczki ochronne

 

Maseczki ochronne dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy

 

      W związku ze stanem epidemii obwiązującym na terenie RP oraz obowiązkowym noszeniem maseczek ochronnych lub zasłanianiem ust i nosa celem zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa, Urząd Gminy skierował się do Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie naszej gminy z zapytaniem o możliwość uszycia maseczek ochronnych wielokrotnego użytku. Opowiedziały 3 Koła: KGW „Kreatywne Kobiety”, KGW „Biedronki”, KGW „Aktywny Brudzeń” , które złożyły ofertę i otrzymały zlecenie szycia maseczek.

      Urząd Gminy zakupił od Kół ponad 1000 szt. maseczek ochronnych, które zostały bezpłatnie przekazane dla najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej gminy. Pierwsza partia 300 szt. maseczek została skierowana do 10 Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie naszej gminy. Maseczki trafią do Strażaków Ochotników, którzy biorą udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Druga partia 350 szt. została skierowana do Szkół i Przedszkoli działających na terenie naszej gminy. Maseczki zostaną rozdysponowane pomiędzy nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół oraz uczniów, których rodzice zdecydują się na powrót dziecka do Szkół i Przedszkoli po 25 maja br. Kolejne maseczki trafiły do pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Brudzeniu Dużym z filiami w Sikorzu i Siecieniu. Trzecia partia została skierowana do GOPS-u celem udostępnienia osobom najbardziej potrzebującym i ubogim.

      W ten sposób wspólnymi siłami walczymy z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w naszej gminie.

 

Andrzej Dwojnych

Wójt Gminy Brudzeń Duży

 

« powrót