pierwszy drugi trzeci

KOMUNIKAT WS. ZBIÓRKI POJEMNIKÓW

KOMUNIKAT WS. ZBIÓRKI POJEMNIKÓW

Szanowni Mieszkańcy Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży

Związek Gmin Regionu Płockiego uprzejmie informuje, że od dnia 01.01.2019 r., odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie gm. Brudzeń Duży realizuje nowy Wykonawca tj. SUEZ Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 31, 09-400 Płock.

            W związku z tym, uprzejmie informujemy, że w miesiącu styczeń 2019 r. zostanie dokonana wymiana pojemników, będących własnością REMONDIS Sp. z o. o. Oddział w Płocku.

            Wszelkie pytania, uwagi i reklamacje dot. odbioru odpadów komunalnych                               oraz pojemników prosimy kierować do Biura Związku Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42 (budynek S), tel. (024) 366-03-07, (024) 366-03-08, (024) 366-03-02 lub na adres                                 e-mail: odpady@zgrp.pl.

            Zachęcamy do odwiedzenia portalu odpadowego www.odpady.zgrp.pl, gdzie dostępne
są informacje na temat zmian w 2019 r. oraz aktualny harmonogram odbioru odpadów komunalnych.

 

         Związek Gmin Regionu Płockiego uprzejmie informuje, że od dnia 1 stycznia 2019 r. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gmin: Bielsk, Brudzeń Dużybędzie realizowany przez nowego Wykonawcę tj. firmę SUEZPłocka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku ul. Przemysłowa 31.

W związku z tym, uprzejmie informujemy, że od dnia 2 stycznia 2019 r.będzie dokonywana przez firmę Remondis Sp. z o. o. Oddział w Płocku, zbiórka pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych, będących własnością Spółki.

Do czasu wyposażenia Państwa nieruchomości w zamienne pojemniki, uprzejmie prosimy o gromadzenie i udostępnienie do odbioru odpadów komunalnych w workach, oznaczonych kodem kreskowym: „worek zmieszane”.

 

Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o oznaczenie dostarczonych pojemników kodem kreskowym: „pojemnik”.

 

Harmonogram zbiórki odpadów oraz wszelkie inne informacje będą podawane na bieżąco.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

« powrót