pierwszy drugi trzeci

Komunikat

 

Brudzeń Duży, 2 stycznia 2020 r.

W związku z przejęciem od 1 stycznia 2020 roku przez Gminę Brudzeń Duży całości zadań związanych z gospodarką odpadami informujemy, że w wyniku postępowania przetargowego odbiorem odpadów komunalnych w 2020 roku w naszej gminie zajmowała się będzie firma Remondis – tak jak dotychczas. Harmonogram odbioru odpadów na rok 2020 w poszczególnych sołectwach zostanie zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym najpóźniej 10 stycznia br.

Andrzej Dwojnych, Wójt Gminy

« powrót