pierwszy drugi trzeci

Jublieusz 100-lecia urodzin

 

JUBILEUSZ  100-LECIA URODZIN

PANI APOLONII BERLIŃSKIEJ

 

 

09 lutego 2019 roku  mieszkanka miejscowości Krzyżanowo w gminie Brudzeń Duży Pani Apolonia Berlińska ukończyła 100 lat życia.

Z okazji wyjątkowego jubileuszu w poniedziałek 11 lutego 2019 roku z wizytą  do Zacnej Jubilatki przybyli:

Wójt Gminy Brudzeń Duży Andrzej Dwojnych,  Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Brudzeń Duży Lech Rutkowski, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Brudzeniu Dużym Stanisława Jaskólska oraz Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku Marlena Mazurska i Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Płocku  Roman Lutomierski.

W uroczystości uczestniczyli bliscy Dostojnej Jubilatki.

Pan Wójt Andrzej Dwojnych wyraził radość, że Jubilatka cieszy się dobrym zdrowiem, a na jej twarzy widać uśmiech. Złożył  Pani Apolonii w imieniu własnym oraz całej społeczności gminy gratulacje i życzenia oraz wyrazy głębokiego szacunku.

W życzeniach skierowanych do Szanownej Jubilatki podkreślił, że 100 lat to piękny wiek, nacechowany szczególną wartością, którą tworzyły lata doświadczeń, naznaczone blaskami i cieniami codziennego życia. To przeogromna skarbnica prawdy, źródło nadziei  z której korzystały, czerpiąc wiedzę i dojrzałość, najdroższe Jej osoby. Jubileusz jest także szczególnym powodem dumy mieszkańców i władz samorządowych gminy Brudzeń Duży.

Włodarz gminy życzył Pani Apolonii dużo zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności, jeszcze wielu lat zasłużonego wypoczynku w gronie kochającej rodziny.

Do gratulacji i życzeń złożonych przez Pana Wójta dołączyli się: Pan Lech Rutkowski i Pani Stanisława Jaskólska.

Premier RP Pan Mateusz Morawiecki skierował do Pani Apolonii okolicznościowy list gratulacyjny, który wręczyła Dostojnej Jubilatce Pani Marlena Mazurska – Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku. Przekazała również życzenia od Wojewody Mazowieckiego Zdzisława Sipiery.

List gratulacyjny od Prezesa KRUS wraz z wiadomością o przyznaniu świadczenia honorowego wręczył Jubilatce Pan Roman Lutomierski – Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Płocku.

Podczas tej uroczystości Pani Apolonia Berlińska usłyszała wiele słów wdzięczności i uznania. Otrzymała także bukiety kwiatów, okolicznościową księgę pamiątkową oraz upominek. Jubilatka nie kryła wzruszenia.

Dopełnieniem tej pięknej i niecodziennej uroczystości był specjalnie na tę okazję przygotowany tort urodzinowy, a Jubilatka sama osobiście zdmuchnęła umieszczone na nim świeczki. Uczestnicy uroczystości zaśpiewali Dostojnej Jubilatce „ 200 LAT”.

 

Pani Apolonia Berlińska w swoim długim życiu wychowała 7 dzieci, doczekała się 13 wnuków, 15 prawnuków oraz 4 praprawnuków.

  

 

 

 

 

 

« powrót