pierwszy drugi trzeci

JUBILEUSZ

                                JUBILEUSZ  50-LECIA MAŁŻEŃSTWA

                                              GMINA BRUDZEŃ DUŻY

 

                     „Jedno jest tylko w życiu szczęście:

                        kochać i być kochanym”

                                                                   George  Sand

 

8 grudnia 2016 roku 7 par małżeńskich mieszkających w gminie Brudzeń Duży świętowało Złote Gody, czyli Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.

Uroczystości rozpoczęły się w Kościele Parafialnym w Bądkowie Kościelnym Mszą Świętą w intencji Jubilatów, sprawowaną przez Ks. Jana Zegę, który udzielił parom małżeńskim błogosławieństwa na dalsze lata wspólnego życia.

Druga część uroczystości odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym. Spotkanie było okazją do gratulacji tym, którzy przez pięćdziesięciolecie krocząc razem przez życie, dawali świadectwo miłości, wierności, szacunku i wzajemnego zrozumienia.

W słowach skierowanych do Jubilatów Wójt Gminy Andrzej Dwojnych podkreślił, jak ważną rolę pełnią w społeczeństwie małżeństwa z tak pięknym stażem, jak ważnym są wzorem do naśladowania dla obecnych i przyszłych pokoleń, ich wspólne życie to prawdziwy skarbiec doświadczeń.

Gospodarz uroczystości podziękował Jubilatom za trud włożony w wychowanie dzieci oraz za wkład w budowanie wszelkiego dobra na terenie gminy i kraju.

Życzył długich, pogodnych lat życia w jak najlepszym zdrowiu i zadowoleniu oraz nieustającej miłości.

Po czym nastąpił ten najważniejszy moment obchodów 50. rocznicy zawarcia związku małżeńskiego. Dostojni Jubilaci otrzymali z rąk Wójta Gminy Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.

 

Odznaczeni Małżonkowie to Państwo:

 

Izabela i Stanisław Bartniccy

Alicja i Józef Cholewińscy

Józefa i Ryszard Jakuccy

Sabina i Lech Marcjańscy

Grażyna i Zdzisław Przybylscy

Wiesława i Stanisław Wszelacy

Zofia i Bernard Wyrzykowscy.

 

Uroczystość odbyła się w podniosłej i miłej atmosferze. Były gratulacje, kwiaty, pamiątkowe dyplomy, wspólne zdjęcie oraz życzenia. Przy dźwiękach Mendelssohna i lampce szampana wzniesiono toast za pomyślność i kolejne lata we dwoje. Dla Szanownych Jubilatów wspólnie odśpiewano „STO LAT”.

Z okazji doczekania tego wspaniałego Jubileuszu serdeczne gratulacje oraz wyrazy uznania i życzenia doczekania w zdrowiu i szczęściu rodzinnym kolejnych rocznic złożyli Jubilatom:

Wójt Gminy Brudzeń Duży – Andrzej Dwojnych, Przedstawicielka Płockiej Delegatury Urzędu Marszałkowskiego – Emilia Górnicka w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Przewodniczący Rady Powiatu Płockiego – Lech Dąbrowski w imieniu władz samorządowych Powiatu oraz Starosty Płockiego Mariusza  Bieńka, Przewodniczący Rady Gminy Rafał Nowak i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Stanisława Jaskólska.  

Po oficjalnej części uroczystości wszyscy zebrani zostali zaproszeni przez  Wójta Gminy na słodki poczęstunek, w tym weselny tort.

Przy dźwiękach muzyki Jubilaci wspominali wspólnie przeżyte lata.

 

« powrót