pierwszy drugi trzeci

Jedna z pasji

Jedna z pasji
,,Jedna z pasji'' -to projekt, który będzie realizowany w ramach konkursu grantowego ,,Działaj Lokalnie'' Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności ,Fundacji ,,Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej-Młodzi Razem'' we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Płocku oraz Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.

Wnioskodawcą projektu jest Koło Gospodyń Wiejskich ,,Nadwiślanki'' w Główinie. W ramach realizacji tego projektu zostanie zakupiona maszyna do szycia.Kolejny etap to cykl warsztatów ,polegających na szyciu darmowych maseczek ochronnych dla mieszkańców powiatu płockiego.

Kwota przyznanej dotacji to 2,000 zł.
Projekt będzie realizowany od 01.07.2020 r. do 15.10.2020 r.

 

« powrót