pierwszy drugi trzeci

informacja w sprawie wywozu

 

Brudzeń Duży, dnia 07.01.2019 r.

 

INFORMACJA

 

Urząd Gminy Brudzeń Duży  uprzejmie informuje, że od dnia 1 stycznia 2019 r. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Brudzeń Duży będzie realizowany przez nowego Wykonawcę firmę SUEZ Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku ul. Przemysłowa 31.

W związku z tym, uprzejmie informujemy, że w styczniu 2019 r. będzie dokonywana zbiórka pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych  przez firmę Remondis Sp. z o. o. Oddział w Płocku po uprzednim odbiorze odpadów zmieszanych.

Do czasu wyposażenia Państwa nieruchomości w nowe pojemniki, uprzejmie prosimy o gromadzenie i udostępnienie do odbioru odpadów komunalnych w workach, oznaczonych kodem kreskowym: „worek zmieszane”. Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o oznaczenie nowo dostarczonych pojemników kodem kreskowym: „pojemnik”.

Nowo dostarczone pojemniki będą stanowić własność ZGRP i nie będą podlegać wymianie przy ewentualnej zmianie operatora (firmy) w kolejnych latach.

Ponadto informujemy, że od dnia 1 stycznia 2019 roku obowiązują NOWE STAWKI OPŁATY za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi dla Nieruchomości Zamieszkałych i Niezamieszkałych oraz NOWE STAWKI OPŁATY RYCZAŁTOWEJ DLA NIERUCHOMOŚCI REKREACYJNYCH (załącznik).

W załączeniu przesyłamy harmonogram zbiórki odpadów oraz harmonogram dyżurów pracowników ZGRP w 2019r.

Powyższe informacje są zamieszczone na stronie: http://brudzen.pl/aktualnosci/artykuly/aktualnosci

Wszelkie pytania proszę kierować do Biura Związku Gmin Regionu Płockiego ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock (Budynek S),
e-mail: zgrp@zgrp.pl, tel.: 24 366 03 00, fax.: 24 366 03 05. Portal odpadowy: www.odpady.zgrp.pl.   Biuletyn Informacji Publicznej: www.zgrp.bip.org.pl.

 

« powrót