pierwszy drugi trzeci

Informacja na temat przyłączy do sieci wodno-kanalizacyjnej

 

 

 

UWAGA !!!

Informacja na temat przyłączy do sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Brudzeń Duży

 

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Brudzeń Duży Sp. z o.o. informuje mieszkańców, iż z dniem 31.03.2020r przejęło zadania związane z zarządzaniem siecią wodno-kanalizacyjną na terenie Gminy Brudzeń Duży.

Przyłączenie do sieci odbywa się w odpowiedniej procedurze zgodnie z wymogami  między innymi ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, a pod kątem technicznym przede wszystkim podlega polskim normom. Warunki techniczne jakim powinno odpowiadać przyłącze         są określane przez nasze Przedsiębiorstwo na wniosek inwestora /druk do pobrania na stronie /bądź jego pełnomocnika/ projektanta/. Po wydaniu warunków inwestor ma obowiązek zlecić dokumentację techniczną wybranemu przez siebie projektantowi /z uprawnieniami w stosownym zakresie/, który przygotuje projekt przyłącza i przedstawi go nam do zatwierdzenia.

Wykonanie przyłącza może być realizowane po stosownym zgłoszeniu w określonym przez nas terminie (dni robocze wewnątrz tygodnia z uwagi na minimalizację ryzyka ewentualnych niedogodności dla mieszkańców).  Osoba wykonująca przyłącze oraz inwestor /w wypadku nie zabezpieczenia swojego interesu prawnego/ bierze odpowiedzialność za ewentualne zagrożenia niebezpieczeństwa dla sieci głównej do której wykonywane jest przyłącze /uszkodzenia, zanieczyszczenia lub zatory w wypadku kanalizacji itp./. 

Przedsiębiorstwo wykonuje `kontrole i odbiory takich prac oraz realizuje wcinki zgodnie z cennikiem.  Jesteśmy również w stanie wykonać całość zadania służąc wyceną dla Państwa.

W związku z informacjami od Państwa oraz zdiagnozowanymi po krótkim czasie problemami PRZESTRZEGAMY: !!!. Zgłaszają się mieszkańcy, którzy zostali oszukani przez wykonawców pseudo przyłączy podających się nawet i za naszych pracowników.

Przedsiębiorstwo Melgos Sp. z o.o.  kończąc administrowanie siecią wodno-kanalizacyjną na terenie naszej gminy przekazało nam protokolarnie wszystkie wydane warunki techniczne oraz zatwierdzone projekt przyłączy, protokoły, umowy itp.  Posiadamy również numery wodomierzy oraz plomb zainstalowanych na terenie gminy. Informujemy, iż wobec odbiorców, u których pojawi się problem z którymś z tych dokumentów lub będzie brakowało plomb, albo też nie będą one zgodne z numerem ewidencyjnym - zostanie rozpoczęta procedura wyjaśniająca. Ewentualna procedura legalizacyjna będzie uwzględniać wszelkie niezbędne koszty wymagane w procedurze podstawowej, ale również wszelkie niezbędne koszy wynikające z przepisów. PRZESTRZEGAMY przed takim procederem – nasi pracownicy są wyposażeni w stosowne upoważnienia i identyfikatory, a ich tożsamość może być potwierdzona telefonicznie (024) 360-47-80. Wszelkie wątpliwości techniczne będą rozwiązywane prze dział techniczny telefon (024) 360-47-82..

Informujemy jednocześnie, iż od 25.05.2020r na teren Gminy zostaną skierowani nasi inkasenci i pracownicy z wygenerowanymi dla Państwa umowami – są to całkiem nowe osoby więc prosimy o wyrozumiałość oraz okazanie zgodnie z prawem punktu pomiaru wody dla wykonania odczytu/faktoringu oraz plombowania naszymi sygnowanymi materiałami. W skrajnych wypadkach dla mieszkańców, którzy nie wywiążą się z obowiązku złożenia wniosku o zawarciu umowy /termin wyznaczony minął 15 kwietnia/ lub nie przyjmą wygenerowanej  umowy będziemy zmuszeni zgodnie z regulaminem wstrzymać dostawy wody/ewentualnie odbiór ścieków.

Jednocześnie podkreślamy, iż dostawy wody oraz odbiór ścieków od 31.03.2020r. będzie generować należność dla Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Brudzeniu Dużym Sp. z o.o., a Przedsiębiorstwo Melgos Sp. z o.o. ma prawo ewentualnie dochodzić należności za okres wcześniejszy.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w siedzibie spółki Brudzeń Duży, ul. Dobrzyńska 9, 09-414 Brudzeń Duży w poniedziałki 9:00-17:00, od wtorku do piątku 7:30-15:30.

 Celem naszego przedsiębiorstwa jest zapewnienie ciągłości dostaw wody i odprowadzenia ścieków, a przede wszystkim podniesienia standardów obsługi naszych mieszkańców.

Obiekty są monitorowane /kamery/, a na ternie Gminy są montowane mobilne foto-pułapki w pobliżu hydrantów i zasuw na sieci.

 

Z poważaniem:

Dyrektor Techniczny

Paweł Krzemiński

                                                                                                                                      

 

 

 

                                                                           

 

 

« powrót