pierwszy drugi trzeci

Informacja dotycząca decyzji

 

 

Informacja dotycząca decyzji  w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym lub podatku leśnym, w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego

 

Wójt Gminy Brudzeń Duży, informuje, iż zgodnie z treścią art. 210 § 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.) decyzja w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym lub podatku leśnym, w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, sporządzana z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, może zamiast podpisu własnoręcznego osoby upoważnionej do jej wydania, zawierać podpis mechanicznie odtwarzany tej osoby lub nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wydania.

W roku podatkowym 2019 decyzje wydawane przez Wójta Gminy Brudzeń Duży w sprawie ustalenia ww. podatków są sporządzone z wykorzystaniem sytemu teleinformatycznego i zamiast własnoręcznego podpisu osoby upoważnionej do jej wydania zawierają nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wydania.

 

Brudzeń Duży, dnia 22.01.2019 r.

« powrót