pierwszy drugi trzeci

Informacja dla mieszkańców Gminy Brudzeń Duży

 Brudzeń Duży, dn. 13.05.2020r.

 

Informacja


 dla mieszkańców Gminy Brudzeń Duży, którzy w 2020 r.
chcą uzyskać dofinansowanie na odbiór i unieszkodliwianie
wyrobów zawierających azbest

 

 

Uprzejmie informuję, że Urząd Gminy Brudzeń Duży w 2020 roku zamierza ubiegać się o pozyskanie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Warszawie na odbiór zdjętego wcześniej azbestu, demontaż i utylizację, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku zainteresowania uzyskaniem dofinansowania proszę o niezwłoczne zgłoszenie się do Urzędu Gminy Brudzeń Duży w celu pobrania i wypełnienia druków.

Komplet wypełnionych dokumentów należy złożyć w Urzędzie Gminy Brudzeń Duży w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 maja 2020 r.

Gmina będzie składać wnioski w imieniu osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, rolników w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz wspólnot mieszkaniowych.

Natomiast osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (z wyłączeniem rolników w rozumieniu ww. ustawy) składają do WFOŚ i GW w Warszawie indywidualnie wnioski o udzielenie dofinansowania.

Jednocześnie informuję, że wykonanie nowego pokrycia dachowego, a także uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie planowanego demontażu do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Płocku należy do obowiązków właściciela nieruchomości.

Należy zaznaczyć, że realizacja tego zadania będzie możliwa wyłącznie w przypadku uzyskania na ten cel środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

 Wniosek do uzupełnienia

 

 

 

« powrót